Shutterstock

Amerikaans onderzoek: Zonlicht is effectief tegen coronavirus

In de zomer valt het besmettingsgevaar van het coronavirus hopelijk mee: dankzij het zonlicht en de hogere temperaturen overleven de virussen niet zo lang in de open lucht, zo blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek.

Tot nu toe zijn de enige wapens die tegen het coronavirus worden ingezet afstand houden, quarantaine en een goede hygiëne. Maar een nieuw onderzoeksresultaat duidt erop dat het zomerweer weleens een handje kan gaan helpen.

Volgens het onderzoek wordt de levensduur van coronavirussen beperkt door drie typische kenmerken van de zomer:

  • Hogere temperatuur
  • Hogere luchtvochtigheid
  • Meer zonlicht

Eerder wezen onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie WHO erop dat zomers weer de pandemie geen halt zou toeroepen. Maar het nieuwe onderzoek lijkt erop te wijzen dat warm weer juist een belangrijke bijdrage kan leveren aan het beperken van het besmettingsgevaar.

Zonlicht halveert aantal virussen in 2 minuten

De nieuwe resultaten zijn afkomstig van het Amerikaanse National Biodefense Analysis and Countermeasures Center (NBACC), dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt.

Het NBACC deed proeven in ruimten waar het weer van verschillende seizoenen werd nagebootst door de temperatuur, luchtvochtigheid en hoeveelheid licht aan te passen.

Uit de experimenten bleek dat 90 procent van de virusdeeltjes in een speekseldruppel inactief werd na 6,8 minuten in de zon en na 14,3 minuten in een groeimedium met optimale omstandigheden.

De virussen werden blootgesteld aan de hoeveelheid zonlicht die in Spanje aan het begin van de zomer optreedt, maar ze werden ook met minder zonlicht inactief, al duurde dat wel langer.

Tijdens een persconferentie in het Witte Huis maakte het NBACC eerder de resultaten van proeven bekend waaruit blijkt dat ook een hogere temperatuur en luchtvochtigheid het aantal virussen reduceren. Deze conclusie is nog niet gepubliceerd en collegiaal getoetst, maar ligt in de lijn van eerdere onderzoeksresultaten.

De Amerikaanse staatssecretaris van Wetenschap en Technologie bespreekt de voorlopige resultaten:

Op de persconferentie werd gemeld dat het aantal virussen bij 21 tot 24 °C en 20 procent luchtvochtigheid na een uur was gehalveerd wanneer die in aerosolen – minuscule druppeltjes – in de lucht hingen. Onder dezelfde omstandigheden maar mét zonlicht was de ‘halfwaardetijd’ slechts anderhalve minuut.

Uv-licht heeft aantoonbaar effect

Beschijning met uv-licht is een bekende ontsmettingsmethode, maar hierbij wordt licht met een kortere golflengte gebruikt dan in de experimenten van het NBACC: zogeheten uv b-licht.

Tot nu toe was echter niet bewezen dat zonlicht het coronavirus kon inactiveren. Daarom zijn de nieuwe resultaten opmerkelijk.