Verminderde reuk kan vroeg teken van alzheimer zijn

De nieuwe ontdekking kan het makkelijker maken om de gevreesde ziekte in een vroeg stadium te diagnosticeren.

Een verminderd vermogen om geuren te herkennen is een van de vroegste symptomen van alzheimer.

© Shutterstock

Wereldwijd hebben bijna 50 miljoen mensen dementie.

Een van de ergste en meest voorkomende vormen is de ziekte van Alzheimer, die vaak pas wordt ontdekt als er duidelijk merkbare symptomen optreden. De diagnose wordt gesteld met een geheugentest, maar dan kan de patiënt al wel 20 jaar rondlopen met de ziekte.

Reuktest toont alzheimer aan

Nu hebben Canadese onderzoekers van de McGill University in Quebec een doorbraak bereikt.

Ze onderzochten 300 mensen met een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. Hun studie bracht aan het licht dat mensen die moeilijk geuren kunnen herkennen het meeste risico hebben om de ziekte te ontwikkelen.

Eerdere diagnose

Er zijn twee hersengebieden betrokken bij het herkennen van geuren. Het ene is het reukcentrum en het andere is de entorinale schors, die het geheugencentrum in de hippocampus verbindt met de rest van de hersenschors en wordt gebruikt om geuren te onthouden en herkennen.

Beide gebieden behoren tot de eerste plekken die door alzheimer worden getroffen, en daarom kan een verslechterde reuk een vroege indicator van de ziekte zijn.

De onderzoekers stellen echter ook dat de test niet op zichzelf kan staan, omdat er ook andere oorzaken kunnen zijn voor een verminderd vermogen om geuren te herkennen.

Vorig jaar ontdekten Amerikaanse onderzoekers datook een bloedtest de ziekte al vroeg aan het licht kan brengen.