NIAID/CDCSPL & JUERGEN BERGER/SPL

Wat is eigenlijk het ergste: pest of cholera?

Moet je kiezen tussen pest of cholera, dan zijn beide keuzes volgens het Vlaamse gezegde even slecht. Maar het gezegde is allang niet meer relevant, want de ene ziekte is duidelijk erger dan de andere.

Cholera graag!

De uitdrukking ‘kiezen tussen pest en cholera’, die vooral in het Vlaams voorkomt en betekent dat je uit twee kwaden het minst erge moet kiezen, stamt uit de tijd dat men niet wist wat bacteriën waren.

Zowel pest als cholera zijn dodelijk en kunnen plotseling en hevig toeslaan. Daarom werden de twee ziektes toentertijd op een lijn gesteld.

Pest is erger dan cholera

Vandaag de dag weten we dat de pest je bloed besmet en weefsel doet afsterven en je moet ervoor behandeld worden met antibiotica.

Cholera nestelt zich in de darmen en onttrekt vocht aan het lichaam, maar je kunt de ziekte door vochttoediening effectief en goedkoop bestrijden – en hij richt geen blijvende schade aan.

© Shutterstock

Wat is cholera?

Cholera is een maag-darmziekte waar mensen aan sterven doordat ze uitdrogen.

De ziekte komt vooral voor in kleine samenlevingen waarin afval- en drinkwater vermengd zijn.

Vandaag de dag is cholera het dodelijkst van de twee ziekten.

Jaarlijks sterven er zo’n 2500 mensen aan cholera. Ter vergelijking: de pest veroorzaakt rond de 100 sterfgevallen per jaar.

© Shutterstock

Feiten over de pest

De pest, ook wel de zwarte dood genoemd, is een infectieziekte, die wordt overgedragen via de bacterie Yersinia pestis.

De bacterie gaat op mensen over via vlooienbeten of door contact met lichaamsvocht van een patiënt. Hij valt de lymfeklieren aan, die opzetten en builen (builenpest) veroorzaken.

Bij directe besmetting van mens op mens ontstaat er een zware longontsteking (longpest), waardoor de longfunctie verminderd wordt. Door zuurstofgebrek wordt de huid blauwig. Daarom heeft de pest de bijnaam Zwarte Dood gekregen.

De pest is sinds begin 20e eeuw niet meer in Europa voorgekomen, maar heerst nog op enkele plekken in Azië.

De pest valt te behandelen met antibiotica, zoals tretracycline, als de ziekte hoogstens 24 uur na de besmetting wordt ontdekt.

Wordt de pest niet behandeld, dan is de kans om eraan te overlijden 50 procent.