Shutterstock
Man in kunstmatig coma

Wat is een kunstmatig coma?

Je hoort wel eens dat artsen een patiënt in een kunstmatig coma brengen. Hoe werkt dat? En wat heeft een patiënt daaraan?

Wat is een kunstmatig coma?

Een kunstmatig coma is een extreme vorm van volledige verdoving, waarbij artsen de hersenen buiten werking stellen; de patiënt komt niet bij bewustzijn en kan niet op invloeden reageren.

Hartritme, bloeddruk en ademhaling moeten bij een kunstmatige coma mechanisch of met medicijnen in stand gehouden worden.

Artsen brengen een patiënt in coma met een verdoving of door zijn lichaamstemperatuur beneden de 33 °C te brengen. Deze toestand is reversibel, wat betekent dat de arts de patiënt weer uit het coma kan halen door de behandeling stop te zetten.

Kunstmatig coma geeft hersenen rust

Dit gecontroleerde proces dient om de hersenen tot rust te brengen. Net zoals andere lichaamsdelen rust nodig hebben om te herstellen van zware verwondingen, zijn de hersenen gebaat bij een time-out.

Schade kan ontstaan door een gebrek aan zuurstof, dat kan optreden als iemand een bloedprop heeft of bijna is verdronken, door een verhoogde druk in de hersenpan na een zware slag tegen het hoofd, of door een verstoring van het chemische evenwicht in de zenuwcellen van de hersenen na een overdosis drugs.

Natuurlijk coma kan worden verlengd met kunstmatig coma

Vaak raken mensen na een ernstig ongeval vanzelf in coma; de hersenen zijn dan zo erg beschadigd, dat ze niet meer normaal functioneren.

In veel gevallen is het beter voor de patiënt als de hersenen in coma blijven en zo de tijd krijgen om van de verwondingen te herstellen.

Als de patiënt te vroeg weer bijkomt, kost het de hersenen namelijk erg veel energie om met zijn bewuste gedachten, zintuiglijke indrukken en spierbewegingen om te gaan.

Dat kan het genezingsproces vertragen, of zelfs een volledig herstel voorkomen.

Als de artsen van mening zijn dat het voor een comateuze patiënt beter is om de hersenen nog in rust te houden, kunnen ze er dus voor kiezen om hem niet bij te laten komen, maar in een kunstmatig coma te brengen.

Hersenen in kunstmatig coma

Scans van hersenen bij normaal bewustzijn (l), minimaal bewustzijn (m) en in coma (r).

Als de situatie later – na een paar dagen, of na weken tot maanden – onder controle is, kan de behandeling die het kunstmatige coma in stand houdt, worden gestaakt.

Er is alleen geen garantie dat de patiënt dan weer bij bewustzijn komt.

Als de hersenbeschadigingen zeer ernstig van aard waren, kan het natuurlijke coma er namelijk voor zorgen dat de hersenen langere tijd verlamd blijven.