Shutterstock

Techniek maakt je drie keer zo snel nuchter

Een methode verwijdert alcohol uit je bloed via de longen. Zo ben je er sneller vanaf dan als het via je lever gaat.

Canadese onderzoekers hebben een methode gevonden om alcohol drie keer zo snel uit het bloed te halen. Dat is heel belangrijk voor patiënten met een alcoholvergiftiging.

Het idee is om de patiënt te laten hyperventileren, maar dan gecontroleerd en zonder dat ze duizelig en misselijk worden. Dat gebeurt met behulp van de zogeheten ClearMate, een apparaat waarin de patiënt moet ademen.

Als een patiënt met alcoholvergiftiging hyperventileert via de ClearMate, verdampt de alcohol in de longen.

© University Health Network

Het apparaat zorgt ervoor dat er steeds de juiste balans tussen zuurstof en koolstofdioxide zit in de lucht die wordt ingeademd.

Het hyperventileren maakt dat een groot deel van de alcohol in de longen verdampt, zodat de lever het niet meer af hoeft te breken.

Wodkatests bewijzen het effect

Onderzoekers van de universiteit van Toronto testten de methode door vrijwilligers twee keer een half glas wodka te laten drinken.

De eerste keer werd de alcohol zonder hulpmiddelen afgebroken door het lichaam. Het duurde twee tot drie uur voor het alcoholgehalte in het bloed gehalveerd was.

De tweede keer werd hun gevraagd even te hyperventileren zonder apparaat, waarna ze door de ClearMate hun snelle ademhaling moesten voorzetten.

Het alcoholpromillage daalt normaliter langzaam (groene lijn). Als de patiënt hyperventileert, gaat het sneller (rode lijn), Als de patiënt hyperventileert, gaat het sneller (blauwe lijn). Op de y-as zie je het promillage en op de x-as het aantal minuten na het nuttigen.

© University Health Network

De studie wees uit dat de methode alcohol drie keer sneller uit het bloed verwijdert dan als de lever al het werk moet doen.

De patiënt kan thuis behandeld worden

Momenteel zijn er maar een paar behandelingen tegen alcoholvergiftiging. De alcohol kan worden afgevoerd via dialyse, maar dat is een behoorlijke ingreep.

Deze methode is veel simpeler, en omdat het ClearMate-apparaat zo groot is als een aktetas, kunnen artsen het makkelijk naar een patiënt meenemen als dat nodig is.