Shutterstock

Wat zijn probiotica?

Probiotica zijn levende organismen in je voeding – en misschien besparen ze je een keertje diarree.

Probiotica en prebiotica zijn zeer verschillende bestanddelen van voedingsmiddelen die de microbiota van de darm gezond en in evenwicht kunnen houden. De microbiota in de darmen zijn de micro-organismen in het maag-darmkanaal, met name bacteriën en schimmels.

Deze micro-organismen zijn zeer belangrijk voor onze gezondheid. Als de microbiota uit balans zijn, kan het risico op diabetes, bepaalde leverziekten, darmkanker en zelfs psychische aandoeningen als depressie toenemen.

De organismen beïnvloeden de manier waarop voedsel in de darmen wordt afgebroken en dus ook welke stoffen in ons bloed terechtkomen.

Probiotica zijn bacteriën die de darmflora ten goede komen, en prebiotica zijn hun voedingsstoffen.

© Shutterstock

Probiotica zijn levende bacteriën in voedsel, zoals melkzuurbacteriën in yoghurt, die zich in de microbiota kunnen nestelen en onder meer de groei van ziekteverwekkende bacteriën in de darmen kunnen remmen.

De kennis van wetenschappers over de gezondheidseffecten van probiotica is nog beperkt, maar verschillende studies duiden erop dat bepaalde soorten probiotica enkele vormen van diarree en darmontsteking kunnen helpen voorkomen.

In tegenstelling tot probiotica leven prebiotica niet. Het zijn voedingsvezels of andere onverteerbare delen van voedsel die melkzuurbacteriën en andere nuttige darmbacteriën voeden. De vezels versterken ook het slijmvlies van de dunne en dikke darm.