Shutterstock
Vrouw in beademingsapparaat

Wat is een beademingsapparaat?

Als luchtwegaandoeningen de longen onder druk zet, kan een beademingsapparaat levens redden.

Wat is een beademingsapparaat?

Een beademingsapparaat is een machine die ernstig zieken helpt te ademen en zuurstof naar het bloed helpt brengen. Een beademingsapparaat wordt daarom gebruikt bij de behandeling van luchtwegaandoeningen, zoals COPD en ernstige longontsteking.

Beademing staat de laatste tijd in de aandacht omdat het ook coronapatiënten kan helpen die op de IC terechtkomen.

Beademingsapparaat behandelt acuut longfalen

Beademing is nodig als het coronavirus zich naar de fijn vertakte onderste delen van de longen, de alveolen, verspreidt, waar de gaswisseling plaatsvindt.

Als reactie op de infectie scheiden de alveolen vocht en cellen af, als onderdeel van de afweer van het lichaam. Dit helpt de ziekte te bestrijden, maar de patiënt kan er uiteindelijk ook door stikken, doordat er geen zuurstof van de longen naar het bloed kan gaan en geen CO2 de andere kant op kan.

Ernstig zieke coronapatiënten kunnen daardoor last krijgen van acuut ademhalingsfalen en hebben dan beademing nodig.

Patiënt in beademingsapparaat
© Shutterstock

Zo werkt een beademingsapparaat

Beademing helpt ernstig zieken te ademen en helpt zuurstof naar het bloed brengen.

Systeem registreert ademnood

Het systeem detecteert ademnood en een lagere zuurstofspanning en meer CO2 in het bloed.

Patiënt wordt verdoofd

De patiënt die aan de beademing moet, wordt verdoofd en krijgt een spierontspanner.

Zuurstofslang wordt aangebracht

Er wordt een slang door de mond in de luchtpijp gebracht, ofwel de patiënt wordt geïntubeerd.

Beademing ondersteunt ademhaling

De slang wordt gekoppeld aan het beademingsapparaat, dat zuurstof naar de longen brengt.

Bijwerkingen van beademing

Bij sommige mensen kan een beademingsapparaat schade veroorzaken aan de toch al aangedane longen. Dit wordt VILI of ventilator-induced lung injury genoemd.

Er zijn zeker vier manieren aangetoond waarop patiënten schade kunnen oplopen door beademing. Bijvoorbeeld door barotrauma, waarbij de verhoogde luchtdruk de alveolen beschadigt.

In het ergste geval kan VILI de toestand verergeren en tot de dood leiden.

Het risico op VILI neemt toe doordat mensen met bijvoorbeeld corona lang aan de beademing liggen: gemiddeld 10 dagen en soms nog veel langer.

Het sterftecijfer voor coronapatiënten aan de beademing verschilt sterk per ziekenhuis en per land. Dat komt waarschijnlijk deels door verschillen in het gebruik van het beademingsapparaat, maar ook door de manier waarop de cijfers zijn opgebouwd. En zonder beademing zouden waarschijnlijk nog meer mensen sterven.