Shutterstock
Vacciner fører ikke til autisme

Groot onderzoek: Vaccinatie leidt NIET tot autisme

Er is geen enkel verband tussen het BMR-vaccin en autisme. Dat is de conclusie van een grootschalig onderzoek van het Deense Statens Serum Institut. De onderzoekers hopen dat daarmee een einde komt aan 20 jaar desinformatie en ongegronde angst – gebaseerd op één vervalst wetenschappelijk rapport.

Het Deense Statens Serum Institut (SSI) heeft de tot op heden grootste studie gepubliceerd naar het verband tussen het BMR-vaccin en autisme. De conclusie is zo helder als glas: er is geen enkele aantoonbare samenhang tussen de vaccinatie en autisme.

Het Deense onderzoeksteam baseert zijn resultaten op studies van maar liefst 657.461 kinderen, die ze 13 jaar lang volgden – van 2000 tot 2013.

Tijdens de duur van het onderzoek werd bij 6517 van de 657.461 kinderen autisme gediagnosticeerd, en de diagnose werd even vaak gesteld bij kinderen die de BMR-vaccinatie wel en niet hadden gehad.

‘Autisme kwam bij kinderen die de BMR-vaccinatie hadden gehad even vaak voor als bij de in totaal 31.619 kinderen die niet waren ingeënt. Daarom moeten we concluderen dat het BMR-vaccin het risico op autisme niet verhoogt,’ aldus senior onderzoeker Anders Hviid van het SSI.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO nam de zogeheten anti-vaxxers in 2019 op in haar top 10 van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019

Fraude zaaide angst

De onjuiste koppeling tussen de BMR-vaccinatie en autisme is te wijten aan één Engelse studie uit 1998, waarbij 12 kinderen werden onderzocht door een team onder leiding van de Britse arts Andrew Wakefield.

Inmiddels is zijn onderzoek teruggetrokken en is in andere onderzoeken keer op keer vastgesteld dat er geen verband is tussen het vaccin en autisme.

De nu gepubliceerde resultaten van het Statens Serum Institut zijn dan ook niet uniek.

Het SSI publiceerde in 2002 zelfs al de resultaten van een grootschalige studie naar 537.303 kinderen met precies dezelfde conclusie: er is geen aantoonbaar verband tussen het BMR-vaccin en vaststelling van autisme.

Toch raakten in de westerse wereld veel mensen in de greep van de angst – niet in de laatste plaats onder invloed van beroemdheden op social media.

Een van de gevolgen hiervan is dat het aantal gevallen van mazelen in Europa de laatste jaren is verdriedubbeld.

Daarom moeten we concluderen dat het BMR-vaccin het risico op autisme niet verhoogt. Senior onderzoeker Anders Hviid, SSI

Klein bedrog met grote gevolgen

1998 - De leugen wordt geboren

Op de trap van het London’s Royal Free Hospital maakt een onderzoeksteam onder leiding van de arts Andrew Wakefield de schokkende resultaten van twee jaar onderzoek bekend: er is een rechtstreeks verband tussen de BMR-vaccinatie en autisme bij kinderen.

Het officiële rapport wordt een jaar later gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet.

Het onderzoek was een casestudy naar 12 kinderen, wat wil zeggen dat het rapport en de resultaten zijn gebaseerd op geselecteerde proefpersonen, die worden geïnterviewd, onderzocht en getest aan de hand van een reeds gedefinieerde theorie – in dit geval dat het BMR-vaccin bijdraagt aan autisme.

Vanaf het begin liggen de methoden, resultaten en conclusies van het rapport stevig onder vuur in wetenschappelijke kringen.

2002 - Angst breidt zich uit

Slechts vier jaar na Wakefields bekendmaking op de trap van het London’s Royal Free Hospital blijkt uit een Brits onderzoek dat ‘bijna 50 procent van de praktiserende artsen melding maakt van ouders die er moeite mee hebben hun kinderen te laten inenten’.

De angst van de ouders wordt onder andere veroorzaakt doordat veel bekende personen uit onder andere de entertainmentbranche zich uitspreken tegen vaccinatie.

Onder de prominenten zijn:

Donald Trump
Jim Carrey
Robert De Niro
Jenny McCarthy
Kirstie Alley
Alicia Silverstone
Charlie Sheen

2004 - Steun wordt ingetrokken

10 van de oorspronkelijke 13 medeauteurs van Wakefields rapport trekken hun steun voor de resultaten in.

Ze doen dit in een artikel in The Lancet onder de kop ‘Retraction of an interpretation’, waarvan de essentie is dat ze van mening zijn dat het rapport de conclusie van Andrew Wakefield niet ondersteunt, namelijk dat er een link is tussen de BMR-vaccinatie en autisme.

2007 - Wakefield komt in de problemen

De Engelse raad voor patiëntveiligheid, de General Medical Council (GMC), start een officieel onderzoek naar drie artsen achter het onderzoek uit 1998, onder wie Andrew Wakefield.

Dit doet de raad naar aanleiding van aanhoudende krantenberichten over vervalste onderzoeksdata en economische belangen rond Wakefields research.

Andrew Wakefield verlaat Engeland en verhuist naar het Amerikaanse Texas.

2010 - ‘Oneerlijke’ arts verliest dokterslicentie

Na een grondig onderzoek van drie jaar komt de GMC in januari 2010 met een conclusie.

Alle drie de artsen hebben zich schuldig gemaakt aan wetenschappelijk wangedrag, en de GMC stelt vast dat Andrew Wakefield ‘misbruik heeft gemaakt van zijn positie’ en zich ‘onethisch‘, ‘onverantwoordelijk‘ en ‘oneerlijk’ heeft gedragen.

Als gevolg hiervan mogen Andrew Wakefield en een van de andere artsen hun beroep niet meer uitoefenen in Engeland.

© Shutterstock

2010 - Wakefields resultaten worden teruggetrokken

Onmiddellijk na de bekendmaking van de conclusies van de GMC trekt The Lancet het oorspronkelijke wetenschappelijke artikel terug.

‘Lancet 12’, zoals het artikel nu is gedoopt, wordt verwijderd uit The Lancet, maar daarmee is het tijdschrift nog niet klaar met Wakefield.

Tegenover The New York Times verklaart The Lancet dat Wakefields geheime economische belangen ook een reden zijn voor de intrekking.

‘Een deel van de research van dr. Wakefield werd bekostigd door advocaten van ouders die de producenten van het vaccin wilden aanklagen. Bovendien had dr. Wakefield in 1997 een alternatief mazelenvaccin gepatenteerd, dat een groot succes zou worden als het bestaande combinatievaccin werd teruggetrokken of in opspraak zou komen.’

2019 - Groot onderzoek maakt gehakt van mythe

Het Deense Statens Serum Institut publiceert voor de tweede keer een omvangrijk onderzoek naar het verband tussen het BMR-vaccin en autisme. En de tweede keer is de conclusie duidelijk: er kan geen verband worden aangetoond.

Het Deense onderzoeksteam baseert zijn resultaten op onderzoek van 657.461 kinderen, die gedurende 13 jaar zijn gevolgd.