Shutterstock

Lokale verdoving beperkt uitstoot van broeikasgassen

Narcosegas is verrassend slecht voor het klimaat. Een Amerikaans experiment laat zien dat er veel winst te behalen is door narcose te vervangen door lokale verdoving.

We zijn geneigd te denken dat de opwarming van de aarde komt door CO2-uitstoot van fabrieken en methaan van koeien.

Maar narcosegas speelt een verrassend grote rol in de mondiale uitstoot.

In de VS is de zorg verantwoordelijk voor 5 tot 10% van de totale uitstoot van broeikasgassen, en narcosegassen als lachgas en desfluraan vormen de helft van de uitstoot van een gemiddelde ok.

Besparing van 3 miljoen opgeladen smartphones

Een experiment van het Hospital for Special Surgery in New York in de VS toont aan om hoeveel het wel niet gaat.

In 2019 ging het ziekenhuis zo veel mogelijk knie- en heupoperaties onder lokale verdoving uitvoeren in plaats van onder volledige narcose. Er werden dat jaar ruim 10.000 van dit soort operaties gedaan, waarvan slechts 4 procent onder narcose. Voorheen was dit 75 procent.

Hospital for Special Surgery aan het water in Manhattan, New York

Het Hospital for Special Surgery in New York, een toonaangevend Amerikaans chirurgisch ziekenhuis, heeft het gebruik van narcose bij knie- en heupoperaties in een jaar met 95% teruggebracht.

© Wikimedia Commons / Ajay Suresh

Het resultaat mag er zijn: de bespaarde uitstoot van broeikasgassen komt overeen met de verbranding van 12.000 kilo steenkool of het opladen van 3 miljoen smartphones.

De overstap van narcose naar lokale verdoving heeft dus een groot potentieel.

Lachgas is geen klimaatgrap

Als er bij een operatie narcosegas wordt gebruikt, wordt slechts 5 procent daarvan opgenomen door het lichaam. De rest gaat de atmosfeer in en richt daar veel schade aan.

Het narcosegas N2O, in de volksmond bekend als lachgas, kan 114 jaar in atmosfeer blijven, waar het de ozonlaag beschadigt en bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Volgens sommige berekeningen vormt lachgas in de VS maar liefst 3 procent van de totale jaarlijkse uitstoot.

Narcosegas heeft over het algemeen een veel groter broeikaseffect dan CO2. Bepaalde gassen hebben een 2000 keer zo groot effect op de opwarming van de aarde.

Behalve dat lokale verdoving het gebruik van narcosegas sterk beperkt, herstellen mensen ook sneller na een operatie en liggen patiënten gemiddeld minder lang in het ziekenhuis. Het team achter het experiment in New York is dan ook unaniem in zijn conclusie: ga onmiddellijk zo veel mogelijk over op lokale verdoving.