Shutterstock
Hondenjaren

Hondenjaren - Zo oud is je hond in mensenjaren

Het is een mythe dat je kunt uitrekenen hoe oud je hond in mensenjaren is door met zeven te vermenigvuldigen. Daarom hebben onderzoekers met behulp van epigenetica een formule opgesteld waarmee je hondenjaren in mensenjaren kunt omrekenen..

‘Hoe oud is mijn hond in mensenjaren?’

Veel hondenbezitters willen graag weten hoe oud hun harige metgezel is, uitgedrukt in mensenjaren.

Volgens een oude vuistregel kun je de leeftijd van je hond gewoon met zeven jaar vermenigvuldigen. Maar dat is een broodje-aapverhaal.

Amerikaanse onderzoekers hebben echter een formule opgesteld die is gebaseerd op genetisch onderzoek en die eindelijk wetenschappelijk licht werpt op de vraag hoe oud een hond is in mensenjaren.

De formule is: mensenjaren = 16 * ln(hondenjaren) + 31

Je berekent de leeftijd door de natuurlijke logaritme (ln) van de hondenleeftijd te bepalen, die met 16 te vermenigvuldigen en er 31 bij op te tellen.

Gebruik onze calculator hieronder om te berekenen hoe oud je hond is in mensenjaren.

Calculator: Bereken de leeftijd van je hond in mensenjaren

In de grafiek hieronder zie je dat de verhouding tussen hondenjaren en mensenjaren niet lineair is, maar de eerste jaren snel stijgt en afvlakt als de hond ouder wordt.

Hondenjaren in mensenjaren

Grafiek van hondenjaren in mensenjaren. De leeftijd van een hond uitgedrukt in mensenjaren stijgt de eerste twee jaar snel.

© Jari Hautamäki

Maar wanneer is een hond volwassen?

In het onderzoek deelden de wetenschappers het leven van mens en hond in vier fasen in:

  • Jong (2-6 maanden voor honden en 1-12 jaar voor mensen)
  • Tiener (6 maanden tot 2 jaar voor honden en 12-25 jaar voor mensen)
  • Volwassen (2-7 jaar voor honden en 25-50 jaar voor mensen)
  • Senior (7+ voor honden en 50+ voor mensen)

Een hond is volgens het onderzoek vanaf zijn tweede levensjaar volwassen. Maar de American Animal Hospital Association (AAHA) stelt dat ras en formaat ook een rol spelen.

Epigenetica toont ware mensenleeftijd van honden

Om de mensenleeftijd van onze trouwe viervoeters te bepalen, maakten de onderzoekers gebruik van een onderzoeksgebied binnen de genetica dat zich bezighoudt met veranderingen in bepaalde chemische processen van ons DNA: epigenetica.

Deze chemische processen worden methyleringen genoemd, en er kunnen het hele leven lang veranderingen optreden onder invloed van externe factoren als voeding of stress.

Veranderingen in de methylering worden echter ook beïnvloed door leeftijd, en wetenschappers kunnen daarom de leeftijd van cellen bepalen door de chemische structuren te analyseren.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat bepaalde diersoorten, waaronder honden, ook leeftijdsgebonden methyleringen kennen. Zo konden de onderzoekers deze techniek gebruiken om te bepalen hoe oud een hond is in mensenjaren.

Labrador retrievers leverden data

De wetenschappers onderzochten bloedmonsters van 104 labrador retrievers met een leeftijdsspanne van 16 jaar, onder meer om hondenjaren in mensenjaren te kunnen omzetten.

Ze kozen ervoor om het bij één ras te houden omdat de genetische gelijkheid de kans biedt de factoren te vinden die leeftijdsgerelateerd zijn. Dat betekent wel dat een onderzoek naar andere rassen een ander resultaat kan opleveren.

De bloedmonsters van de honden werden vergeleken met eerder epigenetisch onderzoek van mensen tussen de 1 en de 103 jaar.

Uit de resultaten bleek dat de methyleringen bij honden en mensen meerdere punten van overeenkomst vertoonden, waarmee een formule voor hondenjaren kon worden opgesteld. Zo kwam een acht weken oude pup overeen met een baby van negen maanden, terwijl de gemiddelde levensduur van honden van 12 jaar gelijkgesteld kon worden aan 72 jaar bij de mens.

Bij jonge en volwassen honden namen de onderzoekers een toegenomen methylering waar ten opzichte van mensen van dezelfde leeftijd, en ze wijzen er dan ook op dat de leeftijdsverhouding tussen mens en hond in deze periode een kwestie van gissen is.

Dankzij dit onderzoek kunnen we nu nauwkeurig hondenjaren in mensenjaren omrekenen met een vrij simpele formule.

Bruine labrador in de natuur

Aan de hand van de labrador retriever werd een epigenetisch profiel van honden opgesteld, waarmee hondenjaren in mensenjaren kunnen worden omgezet.

© Shutterstock

Hondenjaren op basis van ras en formaat

De American Animal Hospital Association schetst een genuanceerder beeld van hondenjaren en de ontwikkelingsfasen van honden in een rapport uit 2019.

De organisatie maakt onderscheid tussen verschillende rassen en formaten om hondenbezitters en dierenartsen een duidelijker beeld te geven van de ontwikkeling en leeftijd van een hond.

Hondentabel volgens de American Animal Hospital Association:

  • Pup - 0-6 maanden of 0-9 maanden afhankelijk van ras en formaat.
  • Jong volwassen - 9 maanden tot 3 of 4 jaar.
  • Volwassen - 3-4 jaar tot 75% van de verwachte levensduur (afhankelijk van ras en formaat).
  • Senior - De laatste 25% van de verwachte levensduur.
  • Eindfase - de stervensfase, de lengte verschilt afhankelijk van de gezondheidstoestand.
Pup en volwassen golden retriever

Volwassen golden retriever met pup.

© Shutterstock

Welk hondenras leeft het langst?

In een onderzoeksrapport uit 2018 van het Japanse genootschap voor diergeneeskunde, werden gegevens van 12.039 begraven of gecremeerde honden van vijf dierenbegraafplaatsen onder de loep genomen.

Het onderzoek omvat 19 zuivere en gemengde rassen. De laatste groep is in twee gewichtsklassen verdeeld.

Uit het rapport blijkt dat de gemiddelde levensduur van een hond 13,7 jaar is, en met behulp van de formule kunnen we bepalen dat 13,7 hondenjaren overeenkomt met 73 jaar voor een mens. Maar er zijn grote verschillen tussen verschillende hondenrassen.

De hoogste gemiddelde levensverwachting had de shiba met 15,5 jaar, en de laagste gemiddelde levensverwachting had de Franse buldog met 10,2 jaar.

De chihuahua is een populair hondenras, en veel mensen vragen zich waarschijnlijk af hoe lang een chihuahua leeft.

Het Japanse onderzoek bevatte gegevens van 1079 chihuahua’s en stelde vast dat een chihuahua gemiddeld 11,8 jaar leeft. De oudste chihuahua uit het onderzoek werd echter maar liefst 21,7 jaar oud.

Het onderzoek omvatte echter lang niet alle hondenrassen, en het ras van de oudste hond ter wereld werd niet vermeld.

chihuahua

Hoe lang leeft een chihuahua? Volgens een Japans onderzoek waarin de levensduur van 1079 chihuahua’s is bepaald. leeft een chihuahua gemiddeld 11,8 jaar.

© Shutterstock

Hoe oud kan een hond worden?

De oudst bekende hond aller tijden was volgens het Guinness Book of Records de Australische veedrijvershond Bluey, die de gezegende leeftijd van 29 jaar en 5 maanden bereikte. Bluey stierf op 14 november 1939.

Als we met de formule hondenjaren in mensenjaren omzetten, zien we dat Bluey in mensenjaren 85 jaar oud is geworden.