orme i dybet top

Diepzee krioelt van enorme, gulzige en giftige wormen

Ze zijn stiekem, slijmerig en dodelijk. In en op de zeebodem heersen wormen van wel 55 meter lang, die met hun vertakte tongen en vlijmscherpe kaken het leven van de andere bodemdieren tot een hel maken.

Veruit de meeste zeewormen zijn vreedzame filterdieren die een rustig leventje leiden op de bodem. De zandworm krijg je bijvoorbeeld vrijwel nooit te zien, tenzij je visser bent. Alleen zijn zanderige uitwerpselen op de zeebodem getuigen van zijn bestaan.

Maar als je dieper duikt, vooral in tropische wateren, zie je gulzige wormen voortdurend op de loer liggen voor hun volgende maaltijd.

Worm dankt zijn naam aan afgehakte penis

De gruwelijkste worm uit de diepte is de Eunice aphroditois, die in het Engels Bobbit Worm heet. Met zijn vlijmscherpe kaken volledig opengesperd ligt hij in het zand op een nietsvermoedende prooi te wachten.

De worm werd vernoemd naar de Amerikaanse Lorena Bobbit, die in 1996 de penis van haar man te lijf ging met een schaar.

Gulzige worm brandt als kwal

Vuurworm (Hermodice carunculata) is de naam van een geslacht van 15 tot 30 centimeter lange gulzige wormen, die onder andere in de Middellandse Zee voorkomen.

De borstels langs de zijkanten van de vuurworm zijn hol en bevatten zenuwgif. Als je hem aanraakt, haken de stekels van de borstels zich vast in je huid, waardoor je dagenlang wordt getrakteerd op een brandende pijn.

Slijmworm schiet vertakte tong naar buiten

Snoerwormen vormen een geslacht van wormen die een slurfachtig orgaan uit de bek kunnen schieten. Het orgaan kan bedekt zijn met giftige stekels die de prooi verlammen of uitmonden in vertakkingen die het slachtoffer insluiten voordat het de bek in wordt getrokken.

Snoerwormen behoren tot de langste dieren ter wereld en kunnen wel 55 meter worden.