Lipvis slaat een gat in een schelp

Een duiker zag tot zijn verbazing hoe een lipvis een werktuig gebruikte.

Wrasse using stone to open clam

Waarschijnlijk horen vissen ook bij de diersoorten die gebruikmaken van werktuigen. Een duiker bij het Great Barrier Reef in Australië zag in elk geval iets bijzonders toen hij van 18 meter diep naar boven kwam en een vreemd geluid hoorde.

Dat geluid kwam van een lipvis met een kokkel in zijn bek, die naar een stuk rots op de zeebodem was gezwommen. De volgende 75 seconden nam de duiker een reeks foto’s waarop te zien is wat er gebeurde: de vis draaide zich op zijn zij en sloeg de kokkel met een paar rake klappen op de rots. Zo maakte de vis een gat in de schelp, waardoor hij bij de weke, eetbare delen kon komen.

Volgens marien biologen van onder meer Central Queensland University in Australië kan dit het eerste duidelijke bewijs zijn dat vissen instrumenten gebruiken.

Lipvis gebruikt werktuig

Ze zijn ervan overtuigd dat de lipvissen het gesteente als een aambeeld gebruiken en daarmee voldoen aan de definitie van ‘werktuigen gebruiken’ zoals de gedragsonderzoeker Jane Goodall formuleerde.

Zij was de eerste die chimpansees ooit werktuigen zag gebruiken en definieerde die handeling als ‘het gebruik van een uitwendig voorwerp als een functionele verlenging van de hand of mond om zodoende een onmiddellijk doel te bereiken’.

Tot dusver is het gebruik van instrumenten waargenomen bij onder meer zoogdieren, vogels en inktvissen. Over vissen waren er veel anekdotes op dit gebied – maar bewijzen des te minder.