Hebben vissen eigenlijk gevoel?

In sommige aquaria kun je vissen gewoon aaien. Vinden ze dat wel lekker, of is dat niet bekend?

Affectionate fish

De wetenschap discussiert veel over de vraag of vissen bijvoorbeeld pijn kunnen hebben, en dus indirect ook over de vraag of ze kunnen voelen.

Vissen hebben over het algemeen goede zintuigen, die hen informeren over hun omgeving. Ze hebben net als wij zintuigen om te zien, horen, ruiken en proeven. Daarnaast loopt er over hun hele lichaam een lijn die bewegingen in het water registreert, en vangen ze stroom op met hun zintuigen. Maar op basis daarvan valt niet te zeggen of een vis iets kan voelen.

Bacteriën nemen ook schadelijke stoffen waar en slaan op de vlucht, maar niemand zou om die reden zeggen dat bacteriën een gevoelsleven hebben, mede omdat ze geen zenuwstelsel hebben.

Sommige vissen hebben flinke hersenen

Het gewicht van de hersenen is bij de meeste vissoorten minder dan 1% van het lichaamsgewicht, bij de mens is dat circa 2,3%. Sommige vissen hebben grotere hersenen, zoals de olifantsvis, een zoetwatervis, waarvan de hersenen 3,1% uitmaken van het lichaamsgewicht.

Deze vis vertoont in aquaria veel tekenen van intelligentie en gedraagt zich volgens sommige biologen speels. Het lijkt erop dat hij graag over zijn buik geaaid wordt. Maar we moeten ervoor waken om menselijke emoties aan vissen toe te schrijven, want in evolutionair opzicht staan ze erg van bij ons vandaan.