Fisherman

Bijten de vissen beter als het regent?

Als er regen voorspeld is, kan dat betekenen dat de vis beter bijt, maar soms heeft een flinke hoosbui het tegenovergestelde effect.

Sportvissers zijn het er niet over eens of vissen beter bijten tijdens en vlak na een regenbui: de ervaringen daarover lopen uiteen.

Het hangt dan ook af van het viswater, want regen heeft daar niet altijd dezelfde uitwerking op.

Minder vaak beet in troebel water

Op sommige plekken heeft een flinke bui tot gevolg dat er bodemdeeltjes vanaf het land in het water spoelen, waardoor het modderig en troebel wordt. Daardoor is het zicht van de vissen minder, en dus ook de kans dat ze het aas aan het haakje zien.

Regen zal daarom in sommige gevallen tot een slechtere vangst leiden. In andere gevallen krijgen de vissen juist meer zin om te bijten tijdens een bui; daar zijn diverse oorzaken voor.

Stroming brengt meer prooidieren

Als het regent, gaan de rivieren en beken sneller stromen en komt het water hoger te staan. Daar worden vissen meestal actief van. Normaal hangen ze vaak in de luwte van een steen of een ander obstakel in het water, waarachter het voedsel zich ophoopt.

Vis verstopt zich achter een steen

Vissen verstoppen zich vaak achter een steen als ze jacht maken op een prooi. Als het regent, komen ze soms uit hun schuilplaats.

© Shutterstock

Als de stroom nu sterker wordt, komen er veel meer prooidieren langs de wachtende vis, en daardoor kan hij worden geprikkeld om op jacht te gaan. Door de regen zijn er ook meer insecten in het water doordat ze van het land worden gespoeld.

Lees ook: De grote pieterman is de giftigste vis aan de Noordzeekust

Regen verhoogt zuurstofgehalte

Als de regendruppels het water opzwepen, neemt het zuurstofgehalte aan het oppervlak van het water toe. Ook daardoor kunnen de vissen actiever worden en eerder op het aas af gaan.

Veel vissen komen bovendien liever uit hun schuilplaats als het schemert of als de nacht invalt. En ook donkere regenwolken lokken veel vissen naar het open water toe, waar je als sportvisser een grotere kans hebt om ze te vangen.

Vis in de regen

Sommige vissen zien waterdruppels aan voor insecten. Daardoor kan een regenbui ze naar het oppervlak drijven.

© Shutterstock

Tot slot zouden jonge, onervaren vissen zich in de war kunnen laten brengen door de regendruppels die op het water neerkomen, en denken dat het insecten zijn die in het water vallen. Dan worden ze misschien ook sneller naar het aas gelokt.