De megalodon – de grootste haai aller tijden

De megalodon – de grootste haai aller tijden

De megalodon is de grootste haai die ooit in de oceaan heeft rondgezwommen. Hij woog evenveel als 18 volwassen mannetjesolifanten en had vijf rijen enorme, gekartelde tanden aan weerszijden van zijn kaak. Als er een tand losraakte wanneer de haai in een prooi beet, had deze ultieme killerhaai altijd wel een reservetand tot zijn beschikking.

De megalodon was de schrik van de zee

Een gigantisch gedrocht met een mond vol met slagersmessen, dat alle uithoeken van de oceanen afspeurde in zijn eeuwige zoektocht naar een vers stukje vlees.

Zo zou je de grootste haai aller tijden, de megalodon, kunnen beschrijven. De enorme oerhaai was namelijk tot 18 meter lang en kon maar liefst 50 ton wegen, wat overeenkomt met het gewicht van 18 volwassen mannetjesolifanten.

En om de perfecte killerhaai te zijn, had de megalodon een gigantische bek met honderden tanden die elke prooi aan flarden kon scheuren.

Megalodon kaak

De kaak van de megalodon was meerdere meters breed en meerdere meters hoog. De grootste kaak was 2,7 meter hoog en 3,4 meter breed.

De megalodon had enorme tanden

Omdat het lichaam van haaien voornamelijk bestaat uit afbreekbaar kraakbeen, zijn er weinig goed bewaarde overblijfselen van een megalodon gevonden. De rugwervels en tanden zijn echter overal ter wereld opgedoken, en vooral de tanden getuigen van de grootte en het dieet van de megalodon.

De megalodon had ongeveer 276 tanden die tot 18 centimeter groot konden zijn. Ze zaten in vijf rijen in de boven- en onderkaak. De megalodon had daarom altijd extra tanden tot zijn beschikking voor het geval dat er een aantal losraakten tijdens de strijd met een prooi.

Megalodontanden in rijen

De megalodon was een gewelddadige killerhaai en had daarom maar liefst vijf rijen met tanden.

De tanden van de megalodon waren scherp en gekarteld en daardoor waren ze ideaal om vlees van een bot af te kluiven. Maar de prooien die in de 3 meter grote bek van de megalodon terechtkwamen, waren niet zo groot.

Aan de hand van bijtafdrukken op fossielen hebben de wetenschappers kunnen concluderen dat de megalodon eigenlijk de voorkeur gaf aan prooien die veel kleiner waren dan hemzelf, zoals schildpadden, zeehonden en kleine baleinwalvissen.

Diezelfde voorkeuren zijn ook te zien bij de witte haai, die ook voornamelijk op kleine hapjes jaagt.

megalodon tand

Deze tand van een megalodon is iets meer dan 15 centimeter lang en is dus niet de grootste tand die is gevonden van deze enorme haai.

Maar al waren de prooien klein, de hoeveelheid voedsel was groot. Wetenschappers denken namelijk dat de megalodon ongeveer 1100 kilo vlees per dag verorberde.

En met een bijtkracht van rond de 18 ton, vijf keer zoveel als die van T. rex, bestaat er geen twijfel over dat de megalodon kon eten wat hij wilde, wanneer hij maar wilde.

Megalodon grootte
© Oliver E. Demuth

Zo zag de megalodon eruit

De megalodon wordt vaak afgebeeld als een uit de kluiten gewassen witte haai. Maar nu blijkt uit onderzoek dat de grootste haai aller tijden aparte kenmerken had.

Op basis van de lichaamsbouw van vijf huidige haaien rekenden onderzoekers van de universiteit van Bristol de proporties van de megalodon door.

Brede kop gaf megalodon krachtige beet

De grote tanden wijzen erop dat de megalodon krachtige kaken en sterke kaakspieren had. Daardoor had hij een compactere en bredere kop dan de witte haai.

Volgens de onderzoekers was de kop van de megalodon zo’n 4,65 meter lang.

Rugvin bood megalodon stabiliteit

De megalodon had een smalle, gebogen rugvin, die stabiliteit opleverde tijdens korte spurts en op de lange afstand. Volgens de onderzoekers was de rugvin van de megalodon 1,62 meter hoog – zo groot als een mens dus.

Hoge staart stuwde megalodon voort

Net als bij andere grote haaien was het bovenste deel van de staartvin van de megalodon groter dan het onderste deel. Dat is typisch voor vissen die hun staart alleen gebruiken voor voortstuwing.

De staart van de megalodon was zo’n 3,85 meter lang.

Het uitsterven van de megalodon is veelbesproken

De megalodon leefde 20 miljoen jaar geleden in de oceanen. Tot onlangs was men het erover eens dat de oerhaai rond de 2,6 miljoen jaar geleden uitstierf.

In 2018 ontdekten wetenschappers echter dat de megalodon waarschijnlijk al een miljoen jaar eerder ten onder ging, dus 3,6 miljoen jaar geleden. Het bleek dat alle fossiele resten die te boek stonden als minder dan 3,6 miljoen jaar oud, onjuist gedateerd of van andere soorten waren.

Maar waarom verdween de oerhaai überhaupt? Onderzoek heeft in de loop van de tijd in verschillende richtingen gewezen.

Een supernova veroorzaakte massale sterfte in de oceanen

Jarenlang was de verklaring dat de megalodon samen met allerlei andere prehistorische zeedieren stierf tijdens een massale sterfte, veroorzaakt door kankerverwekkende kosmische straling uit een dichtbijzijnde supernova.

Deze gebeurtenis vond ongeveer 2,6 miljoen jaar geleden plaats en stemt dus niet overeen met wat het meest recente onderzoek heeft aangetoond over het tijdstip van uitsterven van de megalodon.

Warm klimaat en hoge lichaamstemperatuur

Recentere onderzoeken suggereren dat een stijgende zeetemperatuur het einde van de megalodon betekende.

Aan de hand van de koolstof- en zuurstofisotopen in de tanden van de megalodon konden de wetenschappers vaststellen dat de enorme haai een lichaamstemperatuur had van tussen de 35 en 40 °C. Met een dusdanig hoge lichaamstemperatuur had de megalodon ook een hoge stofwisseling, waardoor hij regelmatig grote maaltijden nodig had.

En dat werd een probleem toen het klimaat warmer werd.

De hoge zeetemperatuur heeft vermoedelijk veel zeedieren naar koeler water doen verhuizen, wat de onderzeese jachtvelden van de megalodon waarschijnlijk veel leger heeft gemaakt en de overleving van het dier heeft bedreigd.

De megalodon werd weggeconcurreerd door de witte haai

Volgens recent onderzoek kan het echter ook de witte haai zijn geweest die de reuzenhaai de doodssteek heeft gegeven.

De witte haai, in het Latijn Carcharodon carcharias, ontstond waarschijnlijk 6 miljoen jaar geleden in de Stille Oceaan. 2 miljoen jaar later, dus 4 miljoen jaar geleden, begon deze haai zich naar andere oceanen te verspreiden en drong hij het territorium van de megalodon binnen.

De witte haai kwam dus relatief dicht bij de uitroeiing van de megalodon, 3,6 miljoen jaar geleden, op.

De gulzige witte haai heeft waarschijnlijk de megalodon het onderspit doen delven, omdat de witte haai kleiner en wendbaarder was en daardoor eenvoudiger op kleine prooien kon jagen, waar beide haaien de voorkeur aan gaven.

Megalodoncrèche maakte de reus kwetsbaar

Een andere theorie stelt dat externe factoren zoals klimaatveranderingen de gebieden hebben vernietigd waar de megalodon zijn jongen grootbracht.

Onderzoekers vonden in 2010 de eerste bewijzen dat de megalodon, net als veel huidige haaiensoorten, op de kleintjes paste in een soort onderwatercrèches. Een gebied in Panama bleek een hoog gehalte megalodontanden te bevatten, waarvan de meeste afkomstig waren van pasgeboren of jonge haaien van respectievelijk 4 en 11 meter.

Sindsdien hebben onderzoekers overal op aarde vergelijkbare plekken gevonden, dus veel duidt erop dat de megalodon zijn kroost beschermde in bepaalde gebieden – en dat jarenlang. Een megalodon was namelijk pas op zijn 25e volgroeid, dus mogelijk waren de crèches van groot belang voor de overleving van de soort.

Volgens onderzoekers heeft de klimaatverandering deze gebieden mogelijk aangetast en was dit het begin van het einde voor megalodon.

Megalodons familielid: Megalolamna Paradoxodon
©

Wetenschappers ontdekken de neef van de megalodon

Het verschil tussen de megalodon en de huidige witte haai

De huidige witte haai behoort tot de Lamnidae-familie en het geslacht Carcharodon. Eerder dachten wetenschappers dat de megalodon daar ook onder viel – vandaar de naam Carcharodon megalodon, die in zekere mate nog steeds wordt gebruikt voor de megalodon.

Die inschatting werd echter vooral onderbouwd door oppervlakkige onderzoeken van de gebitten van de twee haaien, en de wetenschappers zijn het er vandaag de dag over eens dat de megalodon in feite behoort tot de familie Otodontidae en het geslacht Carcharocles.

De twee haaien verschillen ook qua uiterlijk. De wetenschappers veronderstellen dat de megalodon, vergeleken met de grote witte haai, een kortere neus, plattere kaak en grotere borstvinnen had om zijn lengte en gewicht te kunnen dragen.

Het grootste zichtbare verschil tussen de megalodon en de witte haai is zijn omvang.

De witte haai is 5-6 meter lang en weegt tot 3 ton, maar de megalodon kon 20 meter lang worden en woog maar liefst 50 ton.

Het verschil tussen de megalodon en de witte haai

Ook wanneer een megalodon klein van stuk was, was hij toch groter dan de grootste witte haai

© Lasse Alexander Lund-Andersen

De lengte is berekend op basis van de breedte van de tanden van de haai – het enige wat we nog hebben van de haai.

Door de tanden op hun oorspronkelijke positie te plaatsen en zo de bek van de haai te reconstrueren, konden de onderzoekers zich een beeld vormen van de grootte van de haai.

Perfect is die methode niet, want het verschilt per haaiensoort hoe dicht de tanden op elkaar zitten. Maar zonder skelet is het moeilijk om de exacte grootte van de megalodon dichter te benaderen.

Zowel de witte haai als de megalodon wordt gekenmerkt door gekartelde, spitse tanden.

Maar terwijl de tanden van de megalodon 18 centimeter konden worden, zijn de grootste tanden die ooit bij een witte haai zijn aangetroffen ‘slechts’ 7,6 centimeter.

Een tand van een megalodon en van een witte haai

Hier wordt een tand van een megalodon vergeleken met een tand van een witte haai.

Kan de megalodon nog steeds in leven zijn?

De megalodon staat in de populaire cultuur in het middelpunt van de belangstelling. En de vraag in hoeverre het enorme roofdier nog steeds in de diepte op de loer ligt, is al meerdere keren aan de orde geweest.

De wetenschappers zijn het erover eens dat een dier dat zo groot is, niet zou kunnen bestaan zonder dat we van zijn bestaan af zouden weten.

Want al is een groot gedeelte van de oceanen nog niet onderzocht, toch zou een roofdier als de megalodon sporen achterlaten, bijvoorbeeld in de vorm van bijtafdrukken in prooien of afgebroken tanden die van recentere datum zijn.

FAQ over de megalodon

Wat is de megalodon?

De megalodon is een enorme prehistorische haai, die 3,6 miljoen jaar geleden uitstierf. Hij had 276 puntige tanden, die in vijf rijen in zijn boven- en onderkaak zaten. Een tand kon 18 centimeter lang worden. Ter vergelijking: de tanden van de witte haai zijn 4-5 centimeter.

Hoe groot was de megalodon?

De megalodon kon 18 meter lang worden en 50 ton wegen. Dat is evenveel als 18 volwassen mannetjesolifanten. Ter vergelijking: de witte haai van nu wordt 5-6 meter lang en weegt zo’n 3 ton.

Wanneer stierf de megalodon uit?

Uit recent onderzoek van fossiele resten blijkt dat de megalodon circa 3,6 miljoen jaar geleden uitstierf. Voorheen werd gedacht dat de megalodon 2,6 miljoen jaar geleden uitstierf, wat samenviel met een massale sterfte onder zeedieren als gevolg van straling van een supernova.

Waardoor werd de megalodon uitgeroeid?

Er zijn meerdere theorieën over het uitsterven van de megalodon. Het zou kunnen dat een kouder klimaat en een dalende zeetemperatuur de grote haai hebben uitgeroeid. Maar het is ook mogelijk dat de moderne witte haai de megalodon heeft weggeconcurreerd. Beide haaien leefden namelijk van dezelfde prooidieren, maar de kleinere witte haai was waarschijnlijk een behendigere jager.

Wat at de megalodon?

Hoewel de megalodon reusachtig was, denken wetenschappers dat de grote haai de voorkeur gaf aan kleinere prooidieren, zoals schildpadden, zeehonden en kleine baleinwalvissen. De megalodon joeg daarmee op dezelfde prooidieren als de witte haai nu.