Welk dier dat nu nog leeft, is het minst veranderd?

Dieren veranderen door evolutie, maar welk dier is het minst veranderd?

Notostraca

Als een diersoort in een stabiele omgeving leeft en een vorm en leefwijze heeft waarbij een verandering de kansen op overleven en voortplanten er niet per se beter op maakt, kan hij miljoenen jaren hetzelfde blijven.

Het kopschildkreeftje (triops) is het dier waarvan evolutiebiologen denken dat het het minst veranderd is in de loop van de tijd. Het is een zoetwaterschaaldier dat in poelen leeft en bijna overal voorkomt.

Atlantic horseshoe crab

Het heeft een drie tot vijf centimeter lang rugschild en ongeveer 50 paar pootjes op zijn gelede lichaam. Er zijn 200 miljoen jaar oude fossielen van deze kreeftjes gevonden die er precies zo uitzien als nu. Daarom wordt het een voorbeeld van een levend fossiel genoemd. Maar hoewel de huidige kreeftjes en hun fossiele voorvaderen identiek lijken, is het mogelijk dat er toch mutaties hebben plaatsgevonden. In een fossiel worden de harde delen van een dier bewaard, maar niet de organen of het gedrag.

Turtles

Ook de lichaamsbouw van degenkrabben is sterk op overleven gericht, want de huidige degenkrabben lijken erg op 450 miljoen jaar oude fossielen. Een van de weinige veranderingen is dat ze minder segmenten in hun achterlichaam hebben. Schildpadden hebben zich ook heel langzaam ontwikkeld, want het schild en andere basiskenmerken komen al voor bij 200 miljoen jaar oude fossielen.