Hoe paren mosselen en slakken?

Planten alle weekdieren zich op dezelfde manier voort? Hoe doen bijvoorbeeld mosselen en slakken dat?

Hvordan parrer muslinger sig?

Hoewel mosselen en slakken allebei weekdieren zijn en relatief nauw verwant, planten ze zich op totaal verschillende manieren voort.

Mosselen schieten geslachtscellen in het water

Het voortplantingssysteem van de mossel bestaat uit twee eenvoudige geslachtsorganen, die mannelijke of vrouwelijke geslachtscellen produceren. Deze zaadcellen of eicellen worden uitgestort in het omringende water. De kans op bevruchting wordt vergroot doordat de dieren het kuitschieten afstemmen op andere factoren, zoals de stand van de maan, de temperatuur van de zee en veranderingen in het zoutgehalte van het water.

Daarnaast kan een mossel chemisch worden gestimuleerd tot voortplanten door andere kuitschietende mosselen.

Slakken hebben tweeslachtige groepsseks

In tegenstelling tot mosselen kunnen de meeste slakkensoorten wel daadwerkelijk paren, zowel in het water als op het land. De daad vindt plaats tussen een mannetje en een vrouwtje of tussen tweeslachtige exemplaren.

Sommige slakkensoorten doen aan groepsseks, waarbij de grootste slakken, oudere vrouwtjes, onderop liggen en de kleinste slakken, jonge mannetjes, bovenop. De dieren in het midden zijn bezig om van geslacht te veranderen, van mannetje naar vrouwtje.

Slakken paren echt. Op de foto zie je meerdere hermafrodieten paren.

Bij de meeste slakken hebben de mannetjes een korter of langer geslachtsorgaan, dat de zaadcellen rechtstreeks inbrengt in de vrouwtjes. Daar worden de eitjes bevrucht.

Sommige in het water levende slakken hebben echter een voortplanting die lijkt op die van de mosselen: de eicellen worden in het water buiten het lichaam van het vrouwtje bevrucht. Zo kent de asgrauwe tophoren uitwendige bevruchting. De mannetjes storten hun zaadcellen uit in het water, waarna de vrouwtjes hun eitjes in de drijvende zaadcellen schieten.