Shutterstock

Hoe planten vogels zich voort?

Ik heb vaak vogels gezien die elkaar alleen het hof lijken te maken, maar paren ze dan ook, en zo ja, hoe doen ze dat?

Vogels hebben waarschijnlijk de meest verfijnde manier van de dierenwereld om elkaar het hof te maken en te paren. Ze zingen, dansen en voeren allerlei rituelen uit, met als doel het andere geslacht te laten zien welke kwaliteiten ze als ouder in huis hebben en de band tussen hen te versterken. De paring en de bevruchting vinden pas plaats nadat het hele ritueel is doorlopen en ze de eigenschappen van de ander hebben goedgekeurd.

Vogels met inwendige bevruchting

Bij alle vogelsoorten verloopt de bevruchting inwendig. Dat wil zeggen dat het mannetje zijn zaadcellen direct in de geslachtsopening van het vrouwtje brengt, waar ze de rijpe eitjes in de eierstok kunnen bevruchten. De inwendige bevruchting komt voor bij alle levendbarende diersoorten en dieren die eieren leggen met een beschermende laag om het embryo. Voor op land levende dieren, die zich niet kunnen voortplanten in water, is het de enige voortplantingsmogelijkheid. Vogels hebben weliswaar in aanleg twee geslachtsorganen, maar bij de meeste is alleen het linker volledig ontwikkeld en operationeel. De mannetjes zijn overigens steriel buiten het paringsseizoen.

Bij de bevruchting komen zaadcellen van het mannetje terecht in het onderste gedeelte van de eileider van het vrouwtje. Vervolgens gaat het zaad door de eileider, waar het in sommige gevallen enkele weken opgeslagen wordt in een speciale holte, voordat het nodig is om de eitjes in de eierstok te bevruchten. Als de eitjes bevrucht zijn, gaan ze door de eileider en ontwikkelt het vogelembryo zich. In de baarmoeder wordt het embryo voorzien van een beschermende schaal en korte tijd later legt de moeder het ei, dat nu klaar is om uitgebroed te worden.