Waarom zingen vogels in de lente?

Waarom zingen vogels in de lente?

Het is pas echte lente als je de vogels overal hun liedjes hoort fluiten. Dat doen ze onder andere om sekspartners te lokken.

Vogels zingen om twee redenen: om een partner te vinden en om hun territorium te verdedigen.

In de paartijd maken de mannetjes indruk met hun complexe zang, die vrouwtjes aantrekt en andere mannetjes waarschuwt om uit de buurt te blijven.

Als een mannetje erin geslaagd is een vrouwtje te veroveren, zingt het daarna aanmerkelijk minder.

De grootste schreeuwlelijk: de klokvogel

Een mannetjesvogel die er bijzonder bedreven in is om zijn rivalen weg te jagen, is de drielelklokvogel uit Midden-Amerika

Het mannetje heeft het luidste gezang van alle vogels: 100 decibel. En je hoort zijn gekweel van ruim een kilometer afstand.

Luister zelf naar het afschrikwekkende gefluit: