Shutterstock
Trekvogels vliegen in de winter naar het zuiden

Daarom trekken vogels weg

Trekvogels vliegen elke zomer naar het noorden en elke winter naar het zuiden. En voor sommige vogels kan die vlucht wel 80.000 kilometer bedragen. Maar al dat reizen is de moeite waard, want anders zouden de vogels maar moeilijk kunnen overleven.

Trekvogels zoeken voedsel en nestplaatsen

Trekvogels leggen vaak duizenden kilometers per jaar af. Ze gaan net als veel andere dieren op zoek naar plekken waar ze betere kansen hebben om te nestelen en voedsel te vinden, of waar het klimaat dat seizoen prettiger is.

Doordat ze kunnen vliegen, zijn vogels natuurlijk heel mobiel, en kunnen ze beter gebruikmaken van de seizoenswisseling.

De noordse stern is een extreme trekvogel

De meest extreme vogeltrek heeft de noordse stern, die onder meer van visjes in de zee leeft. Hij nestelt in de Arctische zomer en vliegt daarna verder de wereld over naar Antarctica om voedsel te zoeken. Per jaar legt hij zo’n 80.000 kilometer in de lucht af.

Noordse sternen bij het water

Je kunt de noordse stern herkennen aan zijn zwartje kap en rode snavel.

© Shutterstock

De winter is zwaar voor sommige vogels

De trekvogels die in het voorjaar naar het noorden vliegen, zoals zwaluwen, hebben in het warmere Europa of in Afrika overwinterd en willen daarna gebruikmaken van de rijke, zomerse traktatie van insecten. In de warme landen is er ’s zomers niet genoeg voedsel om de jongen mee groot te brengen, omdat het er te droog is. In de nazomer of herfst gaan ze weer naar het zuiden omdat ze niet toegerust zijn voor een strenge winter.

Vogels trekken vanwege grote seizoensverschillen

Een vuistregel: hoe groter het verschil tussen zomer en winter in een gebied is, des te meer trekvogels er zijn. Zo is de spreeuw in het noorden een trekvogel maar een standvogel in Engeland, waar de winters milder zijn.

Anders dan een trekvogel blijft een standvogel het hele jaar door in één gebied.

In de poolstreken zijn alle vogels trekvogels, en in het tropisch regenwoud zijn alle vogels standvogels, omdat het voedselaanbod het hele jaar vrij constant is.