Kan een cobra spuwen?

Een cobra is niet alleen bliksemsnel en uiterst giftig. Sommige soorten kunnen met grote precisie een gifstraal in je ogen spugen.

Kan een cobra spuwen?

Een cobra spuugt wel drie meter ver

In Afrika en Azië komen 13 soorten cobra’s voor, die hun gif in dunne stralen wegspuiten.

Spugende cobra’s mikken op de ogen van hun belager. De slang kan tot op twee à drie meter afstand heel precies richten. Als het gif in de ogen terechtkomt, kan de vijand blind worden.

Om te spugen klemt de cobra twee spieren aan weerszijden van zijn kop om de gifklieren heen, waardoor het gif door twee gaten in zijn giftanden wegspuit.

De cobra is niet de enige spuwer van het dierenrijk

Niet alleen bepaalde cobra’s spuwen. Er zijn meer dieren die speeksel of maagsappen gebruiken om zich te verdedigen of om te jagen. Hoe ver een dier kan spuwen, varieert echter sterk:

2 meter: Lama spuugt maagsappen naar vijanden.

1-2 meter: Noordse stormvogel spuugt maagzuur naar vijanden.

1 meter: Schuttersvis spuugt water naar prooi-insecten.

5-10 cm: Lijmspuiter spuugt kleverige draden over prooien.

2-5 cm: Neustermiet spuugt chemicaliën naar vijanden.

Kijk hoe een jonge cobra soortgenoten verteert

De koningscobra is de langste gifslang ter wereld en kan vijf à zes meter worden. De grote slang eet kleinere slangen, en daar wacht hij niet mee tot hij volgroeid is. Vanaf een week oud leert een babycobra al op andere slangen jagen.