FICG

Nijlpaarden overspoelen Colombia

Het Zuid-Amerikaanse land gaat de strijd aan met ’s werelds grootste invasieve exoot. In 27 jaar is het aantal nijlpaarden gegroeid van vier naar 80, en de komende jaren neemt dat aantal explosief toe als er niet wordt ingegrepen.

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat de rivier de Magdalena in Colombia de komende decennia wel eens vol kan stromen met nijlpaarden. Deze invasieve exoot verspreidt zich daarmee over een van de dichtstbevolkte gebieden van het land.

De huidige populatie stamt af van vier exemplaren die drugsbaron Pablo Escobar in de jaren tachtig naar de privédierentuin op zijn ranch liet overbrengen.

Borden langs de rivier de Magdalena waarschuwen voor gevaarlijke nijlpaarden.

© Ritzau Scanpix

Escobar werd in 1993 doodgeschoten, waarna het merendeel van zijn exotische dieren naar andere dierentuinen werd verplaatst. De nijlpaarden wisten echter te ontsnappen en mochten het zelf uitzoeken.

En dat hebben ze gedaan ook. Ze hebben zich in recordtijd aangepast aan de omstandigheden in de Magdalena, waar ze het beter doen dan hun soortgenoten in Afrika.

Verspreid over 2000 vierkante kilometer

De nijlpaarden hebben zich over een gebied van 2000 vierkante kilometer langs de rivier verspreid en de populatie is naar ongeveer 80 uitgegroeid.

Nu waarschuwen zoölogen van de University of Quintana Roo in Mexico ervoor dat het aantal kan oplopen tot 1400 dieren in 2040 als de autoriteiten niet ingrijpen.

©

Kleine verschillen zijn bepalend

Uit de prognoses blijkt hoe moeilijk het is om de populatie te controleren.

Gele curve: zonder ingrijpen groeit de populatie enorm

Als de overheid niets doet, dan groeit de populatie exponentieel tot meer dan 1400 dieren in 2040.

Blauwe curve: een kleine ingreep stelt de groei uit

Als de overheid 20 dieren per jaar verwijdert, krimpt de populatie eerst een beetje om daarna de rest van deze eeuw sterk te stijgen.

Rode curve: een grote ingreep zorgt ervoor dat de dieren verdwijnen

Als de overheid 30 dieren per jaar verwijdert, sterft de populatie al in het komende decennium uit.

Zo veel nijlpaarden hebben een enorme invloed op het ecosysteem in de rivier. Hun uitwerpselen kunnen het onderwatermilieu vernielen en daarmee de visserij. Bovendien zijn nijlpaarden gevaarlijke dieren die ieder jaar honderden mensen doden in Afrika.

Geen vijanden en droogte

Er liggen meerdere oorzaken ten grondslag aan de ongebreidelde groei van de nijlpaarden in Colombia. In hun nieuwe omgeving hebben ze geen vijanden die op hun jongen jagen en er zijn geen perioden met grote droogte, waardoor de populatie in Afrika wel beperkt blijft.

De roofdieren in Colombia, zoals jaguars en lokale krokodillensoorten, zijn niet groot genoeg om een echte bedreiging te vormen voor de jongen van nijlpaarden.

© Shutterstock

De populatie in Colombia stamt af van dieren in gevangenschap, die eerder geslachtsrijp zijn dan de wilde nijlpaarden in Afrika.

Uit berekeningen blijkt dat er 20-30 dieren per jaar moeten worden afgeschoten om de populatie in toom te houden.