Shutterstock

Kaart laat zien: hier leven de bijen

Hoewel ze cruciaal zijn voor de natuur, was de geografische verspreiding van bijen altijd een raadsel. Nu laat een kaart voor het eerst zien waar de superbestuivers leven.

Voor het eerst is er een detailkaart gemaakt van de verspreiding van de bij. Hij geeft een verrassend beeld van de plekken waar de bij graag leeft en kan ons helpen het belangrijke insect beter te beschermen.

Tot dusver was er verbazend weinig bekend over de habitats van de ruim 20.000 bijensoorten. Maar dankzij onderzoekers van de National University of Singapore en de Chinese Academy of Sciences hebben we nu een gedetailleerd overzicht van de verspreiding van de insecten op aarde.

De kaart is gebaseerd op bijna 6 miljoen waarnemingen van bijen.

🌍 Bekijk de kaart hier:

(Hoe donkerder de kleur hoe groter de soortenrijkdom)

De 20.000 soorten komen vooral voor op het Iberisch Schiereiland, in het Midden-Oosten, Oost-Azië en Amerika.

© Michael Orr et al./Current Biology

Bijen mijden de tropen

Uit de resultaten blijkt dat bijen houden van droge gebieden met een gematigd klimaat, en wegblijven van de polen en de evenaar. Anders dan veel andere insecten mijden ze tropische plekken.

Dat komt waarschijnlijk doordat de bomen en regenwouden bijen slechtere leefomstandigheden bieden dan plekken met veel bloemen. Zo leven bijen liever in woestijngebieden waar na regenval bloemen opkomen dan in tropische bossen.

Veel ecosystemen zijn afhankelijk van bijen, die voor de cruciale bestuiving van planten en gewassen zorgen. De insecten staan echter steeds meer onder druk door pesticiden en andere milieuvervuiling.

Experts luiden de alarmklok, want in het ergste geval kunnen grote delen van het wereldwijde bijenbestand worden uitgeroeid – met catastrofale gevolgen voor ons en de natuur.

Kaart kan uitroeiing voorkomen

De onderzoekers hopen dat de nieuwe kaart het schrikbeeld kan helpen voorkomen. Als we beter begrijpen waar bijen graag leven, kunnen we de plekken waar bijen het meest worden bedreigd beter opsporen.

Zo laat de kaart zien of de bestuivende insecten bepaalde plekken van nature ontwijken, of dat ze veeleer zijn weggeconcurreerd door pesticiden en aan biodiversiteit hebben verloren.

Bovendien kan de kaart nieuwe patronen in de verspreiding van de bij blootleggen. Dat geeft ons een beter beeld van hun leefwijzen en van variaties tussen de vele soorten.

Hoewel er al veel bekend is over individuele soorten, zoals de honingbij en de hommel, zijn de meeste van de ruim 20.000 soorten namelijk nog nauwelijks beschreven.