Vier oorzaken van bijensterfte

Mijten, pesticiden, eenzijdig voedsel en slecht weer leiden tot de sterfte van bijen. Als de trend doorzet, hebben we straks geen appels, aardbeien en koffie meer.

Bijensterfte

Onderzoekers wijzen de varroamijt, voedselgebrek en pesticiden aan als de boosdoeners.

© Shutterstock

Over de hele wereld maken imkers melding van een massale sterfte onder onze honing producerende vrienden. In de VS is het aantal bijenkorven in 50 jaar bijna gehalveerd.

De hommel, die verwant is aan de honingbij, staat sinds een paar maanden op de lijst met bedreigde soorten in de VS, nadat het bestand in slechts twee decennia met 87 procent is gedaald. Onderzoekers vrezen voor de gevolgen als hetzelfde gebeurt met de honingbij.

Als de honingbijen uitsterven, kunnen we populaire levensmiddelen als appels, aardbeien, tomaten en koffie op onze buik schrijven. Een derde van alles wat we eten, wordt door honingbijen bestoven.

Wetenschappers wijzen vier oorzaken aan voor het verdwijnen van de bij.

1. Bijen worden aangevallen door mijten

© Shutterstock

De varroamijt is een kleine parasiet, die honingbijen aanvalt en ervoor zorgt dat de bij binnen 1 tot 3 jaar doodgaat. De mijt bereikte Europa en de VS 30 jaar geleden vanuit Azië en heeft zich naar vrijwel alle bijenkolonies verspreid.

2. Ze hebben te weinig eten

© Shutterstock

Bijen hebben gevarieerd voedsel nodig. Dat is steeds moeilijker te vinden op het platteland, waar op grote akkers steeds hetzelfde soort gewas wordt verbouwd.

3. Pesticiden worden de bijen fataal

© Shutterstock

Onderzoekers hebben ontdekt dat neonicotinoïden en andere bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt, de bijen gedesoriënteerd maken en verzwakken. In grote hoeveelheden zijn de pesticiden zelfs dodelijk.

4. Klimaatverandering helpt niet mee

© Shutterstock

Nieuw onderzoek duidt erop dat klimaatverandering medeoorzaak is van de bijensterfte. Koude winters kunnen tot 40 procent van de bijen in een kolonie fataal worden.

De onderzoekers denken echter dat het vooral de combinatie van de vier factoren is die schuldig is aan de toenemende sterfte.