Moeten dieren rechten krijgen?

Dierethiek is sterk omstreden. Sommigen noemen het discriminatie dat we dieren in kooien houden en hun rechten ontzeggen. Anderen menen dat we de dieren juist beschermen, omdat ze begrippen als rechten en plichten niet begrijpen. Wat vind jij?

racisme

De chimpansee Tommy wordt door een echtpaar achter tralies gehouden in een donker magazijn in New York. De advocaat Steven Wise heeft een rechtszaak aangespannen om de chimpansee als rechtspersoon te laten erkennen, zodat Tommy het fundamentele recht op vrijheid krijgt en kan worden overgebracht naar een reservaat in Florida.

Wise verloor de rechtszaak over dierethiek in eerste instantie, maar is in beroep gegaan. Hij ziet de rechtszaak op zichzelf al als een overwinning, omdat andere rechtbanken zich in het verleden niet wilden wagen aan zaken die namens dieren werden gevoerd.

Dieren worden door de mens gediscrimineerd

Dieren, die autonoom zijn en zelfbewustzijn hebben, zijn het slachtoffer van 'specieisme', discriminatie op grond van soort, door de mens. Dat vindt jurist Steven Wise van de organisatie The Nonhuman Rights Project, die ook rechtszaken voert namens drie andere chimpansees. Ooit zullen we met verbazing terugkijken naar de manier waarop we dieren hebben uitgebuit, beweert hij.

Anderen, zoals professor Richard Cupp, zijn erop tegen om dieren rechten te geven die ze niet kunnen begrijpen, en vinden het zinvoller om te streven naar betere omstandigheden voor dieren.

Dierethiek en dierenrechten: Wat vind jij?

Doe mee met de poll hieronder en kijk hoe andere lezers erover denken.

Antwoord JA als je vindt: dat dieren voelende wezens met een intrinsieke waarde zijn, die net als mensen aanspraak hebben op rechten. Chimpansees en orang-oetans mogen niet in gevangenschap worden gehouden in een dierentuin of als huisdier, olifanten mogen niet optreden in een circus en orka's mogen geen shows in dolfinaria doen.

Antwoord NEE als je vindt: dat dieren fatsoenlijk moeten worden behandeld, maar geen rechten moeten krijgen. Dieren weten niet wat rechten en plichten zijn en moeten altijd ondergeschikt blijven aan de mens. Bovendien zou het verstrekkende gevolgen hebben als dieren rechtspersonen worden. Bedreigde diersoorten – die nu in stand worden gehouden via fokprogramma's in dierentuinen – zouden bijvoorbeeld kunnen uitsterven.