Kunnen apen mensen worden?

Als de genen van chimpansees voor 98% identiek zijn aan de onze, kunnen apen zich dan ontwikkelen tot mensen?

Aapmens

Met de tijd en onder gunstige omstandigheden kunnen apen in theorie net zo slim worden als mensen.

© 20TH CENTURY FOX

Veel evolutiebiologen zijn het erover eens dat het in principe mogelijk is dat apen onder de juiste omstandigheden en over lange tijd een intelligentie ontwikkelen die op hetzelfde niveau ligt als – of zelfs groter is dan – de onze.

Dat scenario komt onder andere voor in de sciencefictionroman De Apenplaneet, die meerdere keren is verfilmd.

Geen kroost mogelijk van chimpansee en mens

De evolutiebiologen vinden het echter niet realistisch dat bijvoorbeeld chimpansees, onze naaste verwanten, zich tot mensen ontwikkelen.

Want hoewel het DNA van dit dier maar 1 procent afwijkt van het onze, zouden er grote veranderingen in het erfelijk materiaal nodig zijn.

Niet alleen moet het lichaam van de apen worden aangepast aan het onze, het DNA moet ook zo dicht bij dat van ons komen te liggen dat apen levensvatbaar nageslacht kunnen krijgen met mensen.

Biologen hebben nog geen bewijzen gevonden dat er ooit twee soorten die evolutionair van elkaar gescheiden waren geraakt, weer bij elkaar kwamen

Evolutie kan niet terug in de tijd

Voor de ontwikkeling van de chimpansee, onze naaste verwant, tot een mens zouden er een paar onwaarschijnlijke evolutionaire stappen nodig zijn.