Shutterstock
Close-up van varkensneus

Algoritme vertaalt varkensgeknor in emoties

We kunnen de emoties van varkens voor het eerst duiden. Dankzij 7400 geluidsopnamen van 411 varkens kan een algoritme begrijpen wat de intelligente dieren willen vertellen. Dit moet het leven van varkens én boeren verbeteren.

Hoe korter, hoe beter. Dat lijkt ook te gelden voor de communicatie van varkens, blijkt uit een nieuw onderzoek.

Een internationaal team leerde een algoritme het geknor van varkens te vertalen in emoties. En het bleek dat vooral korte geluiden aangeven dat een varken tevreden is.

De onderzoekers hopen het algoritme zodanig te kunnen verbeteren dat boeren makkelijk kunnen nagaan of hun intelligente dieren knorren van plezier of van de pijn.

Algoritme gevoed met 7000 geluiden

Om het algoritme van gegevens te voorzien, bestudeerden de onderzoekers ruim 400 varkens. De dieren werden in positieve, negatieve en neutrale situaties geobserveerd, en soms werd hun hartslag gemeten.

Een positieve situatie was bijvoorbeeld wanneer biggetjes melk kregen van hun moeder of als varkens herenigd werden met hun familie of zich mochten uitleven in de modder. Negatieve situaties waren families die gescheiden werden, vechtpartijen, castratie en varkens die naar het slachthuis gingen.

Voor een gedetailleerder begrip van de varkensgeluiden werden er ook neutrale situaties gecreëerd in proefstallen. Er werd een hoekje met speelgoed ingericht om de dieren te stimuleren en een stal zonder stimulansen.

Dit leverde de onderzoekers meer dan 7400 opnamen op met allerlei geknor. Die voerden ze aan een algoritme, dat een verband legde tussen de situatie waarin de varkens verkeerden en de geluiden.

Gemopper volgt bepaald patroon

En hoe korter, hoe beter dus. De varkens maken vooral korte, laagfrequente knorgeluiden als ze goed in hun vel zitten.

Volgens de onderzoekers kun je ook zien dat een varken in zijn sas is als het stilstaat en zijn omgeving onderzoekt met zijn oren plat naar voren gericht.

Als een varken echter geïrriteerd of gestrest is, maakt het langere, schellere geluiden. Het gemopper begint vaak op een hoge frequentie en wordt steeds lager.

De wetenschappers hopen dat hun algoritme de basis kan worden van een app waarmee boeren kunnen nagaan hoe hun varkens zich voelen.

Het algoritme heeft een nauwkeurigheid van rond de 92 procent, zo schat onderzoeksleider Elodie Briefer van het biologisch instituut van de universiteit van Kopenhagen in Denemarken.

De slimme technologie kan mogelijk op termijn ook geluiden en signalen van andere zoogdieren duiden.