Shutterstock

Wiskundige lost 64 jaar oud rekenraadsel op

De vergelijking ziet er simpel uit, maar wiskundigen zwoegen er al op sinds 1955. Nu heeft een Britse hoogleraar wiskunde eindelijk de oplossing gevonden met behulp van een speciaal computerprogramma.

Een wiskundige uit Engeland heeft een probleem opgelost dat onderzoekers al 64 jaar hoofdbrekens bezorgt: hoe schrijf je 33 als de som van drie hele getallen tot de derde macht? Ofwel: wat is de oplossing van x^3 + y^3 + z^3 = 33?

De vergelijking ziet er simpel uit, maar hoewel er al op gezwoegd wordt sinds twee wiskundigen er in 1955 een wetenschappelijk artikel over publiceerden, was de oplossing nog niet eerder gevonden.

20 biljard – een 2 met 16 nullen – zo veel mogelijkheden voor x, y en z moest een computer afgaan om de oplossing te vinden voor het 33-probleem.

Wiskundehoogleraar Andrew Booker van de University of Bristol schreef een computerprogramma om te zoeken naar oplossingen voor alle resultaten tussen 1 en 100 – en dus ook 33.

Brit springt op van enthousiasme

Het programma testte waarden voor x, y en z die liepen van plus 10^16 tot minus 10^16 – 20 biljard waarden in totaal. Booker had niet verwacht dat de computer een oplossing zou vinden voor het 33-probleem, maar opeens was die er toch.

Met de volgende waarden gaat de vergelijking op: x = 8.866.128.975.287.528 y = -8.778.405.442.862.239 z = -2.736.111.468.807.040.

Booker vertelt dat hijzelf op en neer sprong van enthousiasme, maar dat zijn vrouw niet zag wat er nou zo bijzonder was aan zijn ontdekking.

Met de vondst van Booker is er een oplossing voor alle resultaten tussen 1 en 100 – op één na. Het is nog niet gelukt een oplossing te vinden voor het resultaat 42.

Booker weet dat er geen oplossingen zijn binnen de waarden plus en min 10^16, en hij wil zijn software daarom uitbreiden tot waarden tussen de plus en min 1017. Dat betekent dat er voor x, y en z in totaal maar liefst 200 biljard waarden kunnen worden ingevuld.