Waarom proosten we?

Alle culturen proosten op hun eigen manier. Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan?

Skål

Toost was een groet aan de goden

De oude Grieken proostten al, waarbij de drinkers een ceremoniële groet aan de goden brachten.

In onze contreien was de heildronk een vast onderdeel van de heidense godenfeesten.

Alle culturen hebben eigen toostgewoonten ontwikkeld, maar de meeste heffen de glazen en klinken voordat er een slok genomen wordt.