Waar komen clowns vandaan?

De clown zoals we die vandaag de dag kennen, vindt zijn oorsprong in de Italiaanse commedia dell’arte uit de 16e eeuw.

Clown figure

Clownachtige figuren zijn al duizenden jaren bekend. Uit inscripties en de vondst van standbeelden weten we dat pygmeeën, zogeheten danga’s, rond 2500 v.Chr. de Egyptische farao’s vermaakten met clownsgedrag. Hofnarren traden sinds circa 1800 v.Chr. in China op, en kwamen ook in India voor. De meeste culturen kenden lieden die optraden op de markt.

De clown zoals we die vandaag de dag kennen, vindt zijn oorsprong in de Italiaanse commedia dell’arte, gemaskerd volkstoneel dat in de 16e eeuw ontstond als onderdeel van het carnaval. De clownsfiguur heette daarin Harlekijn. Hij droeg sjofele kleding en had een zwart masker op. In de loop van de tijd groeide Harlekijn uit tot een elegante verleider, en de pierrot nam de clownsrol over. In de 18e en 19e eeuw verschenen de eerste circusclowns, maar moderne clowns met een rode neus en grote schoenen kwamen pas in de 20e eeuw op.