SHAOGUANG ZHANG/INSTITUTE OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY AND PALEOANTHROPOLOGY
Kaak, China

Eerste mensen in Azië verdwenen na 7000 jaar

Uit DNA-analyses blijkt dat Azië twee keer is bevolkt, met duizenden jaren ertussen.

De eerste stammen van Homo sapiens die Azië bevolkten, bezweken onder de zware omstandigheden. Dat blijkt uit een nieuwe Chinese DNA-analyse van in Azië gevonden botfragmenten.

De onderzoekers analyseerden botfragmenten van mensen die 3400-40.000 jaar geleden in Azië leefden, en daaruit komt een duidelijk beeld naar voren.

Bij de oudste botten zijn er grote overeenkomsten in het DNA, ook als de vindplaatsen duizenden kilometers uit elkaar liggen. Dat bewijst dat de mensen tot dezelfde migratiegolf behoorden.

Ook de botresten van de jongere vondsten zijn nauw verwant, maar de analyses laten zien dat de oudste en jongste botten geen verwantschap met elkaar hebben. Daarmee kunnen de onderzoekers twee migratiegolven in Azië in kaart brengen:

De eerste mensen bereikten het continent 40.000 jaar geleden. Ze wisten zich hier 7000 jaar te redden, maar toen verdween elk spoor van hen.

Duizenden jaren lang was Azië onbewoond, maar na de laatste ijstijd, circa 19.000 jaar geleden, kwam er een nieuwe groep aan.

Dit zijn de voorouders van de huidige Aziatische volkeren.

De onderzoekers weten niet waarom de eerste Aziaten zijn uitgestorven nadat ze er al zo lang hadden gewoond.