Hottentot

Waar komt het woord Hottentot vandaan?

Hottentot was de benaming van een lid van een bevolkingsgroep in het zuiden van Afrika, in het gebied rondom Kaap de Goede Hoop en in Namibië.

In de 17e eeuw bezigden de Hollandse kolonisten het woord Hottentot voor het eerst. Het verwijst naar de manier van spreken van het volk, dat onder meer tijdens het dansen harde klikgeluiden voortbracht die als ‘hot’ en ‘tot’ klonken. Later is het woord ook een tijdlang gebruikt om stotteraars mee aan te duiden.

Het inheemse Afrikaanse volk heette in werkelijkheid Khoikhoi. Het waren veefokkers, al dan niet met een vaste verblijfplaats.

Hottentot is denigrerend

De benaming Hottentot wordt nu als denigrerend beschouwd.

Toen de kolonisten het gebied rondom Kaap de Goede Hoop gingen gebruiken voor de landbouw, raakten de Khoikhoi hun weidegebieden kwijt en werden ze zelf gedood of tot slaaf gemaakt. Binnen een paar generaties waren ze uit hun oorspronkelijke gebieden verdwenen.

Het apartheidsbewind in Zuid-Afrika erkende de Khoikhoi niet als volk, maar sinds de apartheid in de jaren 1990 is afgeschaft, is de historische identiteit bij vooral de Nama's – de grootste groep nakomelingen van de Khoikhoi – erkend en versterkt.