Shutterstock

De heilige graal

Beker van Avondmaal ving Jezus’ bloed op

Wat is het verhaal?

De heilige graal komt voor het eerst voor in middeleeuwse geschriften. Daar is de graal een beker die onder het kruis van Jezus stond – al kwam de graal in de Bijbel niet voor – en zijn bloed opving. Soms is de graal de beker waaruit Jezus wijn schonk tijdens het Laatste Avondmaal. Hij wordt dan ook de heilige graal genoemd – in het Oud-Frans san gral, dat later sang real werd (koninklijk bloed). Volgens De Da Vinci Code van Dan Brown is de graal geen voorwerp, maar de kinderschare van Jezus en Maria Magdalena.

Waar hebben we al gezocht?

De graal is met name op allerlei plekken in Engeland gezocht, zoals Glastonbury Tor en Roslin Castle. Maar ook op heel andere – en zeer uiteenlopende – plaatsen: in Istanbul, Genua, Valencia en de VS.

Kans op de vondst

Het is zeer de vraag of de heilige graal ooit bestaan heeft, vooral omdat de eerste beschrijving pas uit de 7e eeuw dateert. En heeft hij bestaan, dan is het niet waarschijnlijk dat hij er nog altijd is.