Daarom zijn atheïsten slimmer dan gelovigen

Een nieuw onderzoeksproject denkt erachter te zijn waardoor atheïsten een hoger IQ hebben dan mensen die een godsdienst aanhangen.

Gelovigen reageren instinctiever en minder rationeel op de wereld, concludeert een nieuw onderzoek.

© Shutterstock

Atheïsten zijn intelligenter dan gelovigen, en dat komt doordat atheïsten hun instincten beter kunnen beteugelen en in plaats daarvan rationeel handelen.

Zo luidt de conclusie van een onderzoek van een Nederlands-Brits team.

God maakt je gemiddeld dommer

Het uitgangspunt van hun onderzoeksproject was een studie uit 2013, waarin een duidelijke samenhang werd aangetoond tussen atheïsme en een hogere intelligentie.

De studie uit 2013 was een meta-analyse, waarin de resultaten van 63 onderzoeksprojecten over de relatie tussen religie en intelligentie werden bekeken.

De conclusie was duidelijk: gelovige mensen zijn gemiddeld minder intelligent dan ongelovigen.

En van dat rechtstreekse verband denken de onderzoekers nu de oorzaak te hebben gevonden.

Religie is een basaal instinct

Het Nederlands-Britse onderzoeksteam baseert zijn onderzoek op het zogeheten savanneprincipe, dat inhoudt dat wij in fysiologisch opzicht nog steeds lijken op de eerste mensen, die op de savanne leefden, en dezelfde instincten hebben als zij.

De onderzoekers wijzen erop dat geloof en religieus handelen kunnen worden gelijkgesteld met andere basale instincten, die alle worden versterkt door bijvoorbeeld stress en tekenen van gevaar.

Het vermogen om deze instincten te negeren en rationeel te handelen is een kenmerk van een hogere intelligentie.

Voor de goede orde benadrukken de onderzoekers dat het om een gemiddelde gaat.

Dus hoewel gelovige mensen gemiddeld minder intelligent zijn dan niet-gelovigen, bestaan er ook heel veel hoogbegaafde gelovigen en heel veel oliedomme atheïsten.