Kerstverhaal: Was de ster van Bethlehem een echte ster?

Kometen en planeten vormden een zeldzaam gezichtsbedrog aan de hemel in de jaren rond de geboorte van Christus. Astronomen hebben drie mogelijke verklaringen voor wat de drie wijzen zagen.

© SHUTTERSTOCK

‘En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan.’

Zo beschrijft het Evangelie volgens Matteüs de ster van Bethelem, die de drie wijzen naar Jezus geleid zou hebben.

Ster die hen gidste was gezichtsbedrog

Vandaag de dag betwijfelen astronomen of er wel een ster te zien was boven Bethlehem. Volgens de meeste wetenschappers berust het verhaal op gezichtsbedrog.

In de jaren rond de geboorte van Jezus waren er namelijk een aantal bijzondere fenomenen aan de hemel te zien. Zo kwamen er kometen langs en stonden Jupiter en Saturnus in een uitzonderlijke conjunctie.

De astronomen kunnen ook niet uitsluiten dat het om een exploderende ster ging, een zogeheten supernova.

Ster van Bethlehem was mogelijk supernova

Verschillende verschijnselen aan de hemel kunnen hebben geleid tot het Bijbelverhaal over de ster boven Bethlehem. Astronomen hebben drie mogelijke wetenschappelijke verklaringen voor de heldere ster.

Komeet

Kometen zijn hemellichamen die uit stof en ijs bestaan.

Ze beschrijven een baan om de zon en zijn zichtbaar als ze het zonlicht weerkaatsen.

In 5 v.Chr. observeerden Chinese astronomen een hele reeks kometen die aan de oorsprong van de ster van Bethlehem zouden hebben gestaan.

Conjunctie

© Shutterstock

Een conjunctie is volgens veel wetenschappers de aannemelijkste verklaring voor de ster van Bethlehem.

Conjunctie is een optisch bedrog dat optreedt als twee planeten elkaars baan kruisen. Vanaf de aarde lijkt het dan alsof ze samensmelten tot één stralend hemellichaam.

In 7 v.Chr. vonden er maar liefst drie conjuncties van Jupiter en Saturnus plaats.

Supernova

© Shutterstock

Supernova is de benaming voor een exploderende ster.

Er zijn geen supernova’s bekend rond de tijd van de geboorte van Jezus, maar astronomen sluiten niet uit dat er eentje ten grondslag heeft gelegen aan het verhaal over de ster van Bethlehem.