Kerstmythe: Werd Jezus in Bethlehem geboren?

Volgens historici plaatst de Bijbel de geboorte van Jezus in Bethlehem om hem met koning David te associëren. Jozef en Maria hadden namelijk geen enkele reden om naar die stad te gaan.

De Bijbel vermeldt niet dat Maria op een ezel reed.

© Shutterstock

Volgens het kerstevangelie reisden de zwangere Maria en haar verloofde Jozef van hun woonplaats Nazareth naar Bethlehem voor de volkstelling van keizer Augustus.

Toen de twee eindelijk aankwamen, werd Jezus geboren en in een kribbe gelegd.

Jozef en Maria bleven thuis

Het staat buiten kijf dat de Romeinen een aantal volkstellingen hielden in de jaren rond de geboorte van Jezus.

De bronnen melden echter niet dat de burgers alleen in hun geboorteplaats geteld konden worden – dan zouden veel mensen ver moeten reizen.

De afstand tussen Bethlehem en Nazareth is hemelsbreed zo’n 100 kilometer, en dat was in die tijd behoorlijk ver, of de reis nu te voet of per ezel ging.

En in de praktijk zouden ze nog langer onderweg geweest zijn omdat ze waarschijnlijk niet door Samaria waren gegaan.

Volgens een aantal bronnen leefden de joden en de Samaritanen in onmin, en joden op doorreis konden beroofd of vermoord worden als ze zich in Samaria waagden.

Het lijkt er dus sterk op dat Jozef en Maria gewoon in Nazareth bleven.

Stel meed gevaarlijke stad

De oostkust van de Middellandse Zee viel onder Romeins gezag. De joodse gemeenschap werd geplaagd door interne onlusten en verzet tegen de Romeinse overheersing.

De joodse profeten hadden beloofd dat er snel een verlosser zou komen.

Dat het Bijbelverhaal de geboorte van Jezus in Bethlehem laat plaatsvinden, komt volgens historici omdat die plaats werd gezien als de geboortestad van koning David. De profeten hadden voorspeld dat de verlosser der joden daar ter wereld zou komen.

Als Jozef en Maria wel naar Bethlehem gingen, kunnen ze meerdere routes hebben genomen. Ze gingen waarschijnlijk in een grote boog om Samaria heen.