Was Jezus op 25 december jarig?

We vieren Jezus’ verjaardag op 25 december, maar er staat nergens in de Bijbel dat Jezus in december werd geboren.

Jezus
© Shutterstock

Jezus’ geboortedag is niet bekend

Dat de christenen eind december kerst vieren, komt volgens de traditie doordat Jezus in de nacht van 24 op 25 december werd geboren.

Het tijdstip van de viering van de geboorte van Jezus heeft echter meer te maken met voorchristelijke tradities.

Wetenschappers zijn het niet eens over zijn geboortedatum of zelfs maar het geboortejaar.

Romeinen en Vikingen kozen december

Dat kerst eind december wordt gevierd, komt waarschijnlijk doordat de Romeinen voordat ze zich tot het christendom bekeerden op 25 december het midwinterfeest vierden.

Het feest van de Romeinen doet sterk denken aan dat van de Vikingen, dat ook eind december plaatsvond en waarmee de terugkeer van het licht werd gevierd.

Zonsondergang tijdens de winterzonnewende

De winterzonnewende valt op 21 of 22 december. Die dag is de kortste van het jaar.

© Shutterstock

De christenen zetten de traditie voort, maar maakten er de verjaardag van Jezus van.

In het oostelijke deel van het Romeinse Rijk werd het feest echter op 6 januari gevierd. Die traditie bestaat nog steeds in bijvoorbeeld Rusland.

De Bijbel noemt verschillende geboortejaren.

De evangeliën zijn niet heel duidelijk over de geboortedag van Jezus. Volgens Matteüs werd Jezus geboren onder koning Herodes, dat wil zeggen aan het eind van het jaar 4 v.Chr.

In het Lucasevangelie staat echter dat het ‘geschiedde in die dagen’ dat Quirinius een volkstelling hield, wat wijst op 7 n.Chr.

De onderzoekers zijn het er niet over eens, maar neigen toch het meest naar 4 v.Chr.

Hoewel de Bijbel geen datum noemt, gingen de christenen rond de 4e eeuw n.Chr. de geboorte van Jezus in december vieren.

De Romeinse keizer had op 25 december het midwinterfeest ingevoerd, waarop een populaire Romeinse zonnegod werd vereerd.

Door de geboorte van Christus op dezelfde dag te vieren, hoopten de christenen dat Jezus de zonnegod zou verdringen.