Waarom lachen we eigenlijk?

Is het waar dat een lach veel verschillende gevoelens kan uitdrukken?

Woman laughing

Lachen is een vorm van communicatie die onder meer de verbondenheid met anderen weergeeft. Natuurlijk kun je wel zelf gaan lachen, maar uit studies is gebleken dat de kans dat je in lachen uitbarst 30 keer zo groot is als je in gezelschap van anderen bent dan wanneer je alleen bent.

Een lach drukt doorgaans een gevoel van verbondenheid en gezamenlijkheid uit. In tegenstelling tot andere primaten, die alleen voor de lol lachen, kan een lach van een mens ook een uiting van opluchting, spot, minachting of een ander soort gevoel zijn. Een lach kan bovendien een uitlaatklep voor medeleven of verdriet zijn.

Laughter brain

Als je lacht, worden er verschillende hersengebieden actief. Een Britse test met hersenscans uit 2001 laat zien dat er kleine gebiedjes rechts en links in de frontale kwab betrokken zijn bij het ontcijferen van de clou van een grap, maar dat verschillende soorten grappen niet in hetzelfde gebied worden verwerkt. Na het begrijpen van de grap bepaalde een ander gebied in de frontale kwab of het een leuke grap was.

En naar alle waarschijnlijkheid wordt de lach boven in deze kwab teweeggebracht. Dat toonden Amerikaanse onderzoekers aan in 1998, toen ze met elektrische impulsen een 16-jarig meisje in lachen lieten uitbarsten.