Shutterstock
Japan – ’s Werelds oudste monarchie

De oudste monarchie ter wereld – en 7 andere oude monarchieën

Er zijn 43 monarchieën in de wereld. Daarvan is Japan de oudste, en ook Marokko, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen behoren tot de oudste koninkrijken op aarde.

De oudste monarchie ter wereld

Het oudste nog bestaande koninkrijk is het koninkrijk Cambodja, dat dateert uit het jaar 68, maar volgens plaatselijke legendes is het keizerrijk Japan nog ouder. Dit wordt dus vaak beschouwd als de oudste monarchie ter wereld.

Er kunnen echter monarchieën zijn die nog ouder zijn.

Het is niet eenvoudig te bepalen welke monarchieën de oudste zijn, legt universitair docent geschiedenis Lars Hovbakke Sørensen uit: ‘Wat het moeilijk maakt om te beoordelen welke koninkrijken of monarchieën de oudste zijn, is dat we van heel lang geleden geen geschreven bronnen hebben. Je moet dus kijken wanneer de titel ‘koning’ of ‘keizer’ voor het eerst in de geschreven bronnen vermeld wordt.’

Er zijn nu 43 monarchieën op aarde, als we de gangbare definitie van een monarchie nemen als het tegenovergestelde van een republiek.

‘Een republiek heeft een staatshoofd dat gekozen wordt en een beperkt aantal jaren dient, terwijl in een monarchie de vorst meestal levenslang op de troon zit,’ zegt Lars Hovbakke Sørensen.

Een monarchie kan dus een keizerrijk zijn als Japan, een koninkrijk als Nederland en België of een sultanaat als Oman. Maar ook vorstendommen, groothertogdommen en emiraten zijn monarchieën.

Veruit de meeste koningen in de wereld hebben weinig of geen politieke invloed, maar eerder een culturele rol. In sommige landen, zoals Oman en Marokko, heeft de monarch echter nog politieke macht.

Dit zijn de oudste monarchieën ter wereld:

 1. Keizerrijk Japan
 2. Koninkrijk Cambodja
 3. Sultanaat Oman
 4. Koninkrijk Marokko
 5. Britse monarchie
 6. Koninkrijk Noorwegen
 7. Koninkrijk Denemarken
 8. Koninkrijk Zweden

De data kunnen variëren, afhankelijk van de bronnen die je raadpleegt, dus de lijst is slechts een indicatie van welke monarchieën de oudste ter wereld zijn.

Leer meer over ’s werelds oudste monarchieën in dit artikel.

Keizerrijk Japan

Japan – ’s Werelds oudste monarchie

Japan wordt beschouwd als ’s werelds oudste monarchie, en de hoofdresidentie van de huidige keizer Naruhito is het Kōkyopaleis in Tokio.

© Shutterstock
 • Gesticht: 660 v.Chr.
 • Eerste vorst: Keizer Jimmu.
 • Huidige vorst: Keizer Naruhito.
 • Toekomstige vorst: Kroonprins Fumihito van Japan.

Japan is al vele jaren een keizerrijk, en de Japanse monarchie wordt vaak beschouwd als ’s werelds oudste monarchie.

Volgens legenden werd het rijk al in 660 v.Chr. gesticht met de eerste keizer Jimmu.

Maar het huidige rijk kan slechts teruggevoerd worden op keizer Ōjin, die rond de 4e eeuw n.Chr. regeerde.

Jarenlang werd de Japanse keizer als goddelijk beschouwd, maar dat veranderde na de Tweede Wereldoorlog. Met de nederlaag in 1945 verloor de keizer zijn goddelijke status en werd hij een constitutioneel monarch.

Tegenwoordig is Japan een constitutionele monarchie waarin de keizer geen politieke macht heeft.

Koninkrijk Cambodja

Het koninklijk paleis in Phnom Penh, Cambodja

Dit is het koninklijk paleis in de hoofdstad Phnom Penh, waar de koning woont.

© Shutterstock
 • Gesticht: 68 n.Chr.
 • Eerste vorst: koningin Soma.
 • Huidige vorst: koning Norodom Sihamoni.
 • Toekomstige vorst: Onbekend.

Het koninkrijk Cambodja zou in het jaar 68 gesticht zijn, met koningin Soma die regeerde over het gebied Funan, dat het huidige Cambodja beslaat.

Sindsdien heeft het koninkrijk in verschillende constellaties bestaan, behalve in de jaren 1970 tot 1993, toen de monarchie in het land was afgeschaft.

Vroeger had Cambodja een erfelijke monarchie, maar in 1993 werd besloten dat de vorst van Cambodja gekozen zou worden door een koninklijke raad. Cambodja is dus een van de weinige landen op aarde met een gekozen vorst.

Sinds 1993 heeft de koning van Cambodja vooral een symbolische status, en dus een beperkte politieke macht.

Sultanaat Oman

Paleis Al Alam in Muscat, Oman

Paleis Al Alam in Muscat, Oman, is de officiële residentie van de koning.

© Shutterstock
 • Gesticht: 751 n.Chr. als imamaat.
 • Eerste vorst: Al-Julanda bin Mas’ood.
 • Huidige vorst: Haitham bin Tariq.
 • Toekomstige vorst: Kroonprins Theyazin bin Haitham van Oman.

Na de val van het kalifaat van de Omajjaden werd rond 751 n.Chr. in Oman een imamaat gevestigd onder Imam Al-Julanda bin Mas’ood.

In 1749 werd Ahmad bin Said al-Busaidi tot imam van Oman gekozen als de eerste van de Al Said-dynastie, die nu nog steeds regeert.

De huidige sultan Haitham bin Tariq is zowel het koninklijke als het politieke hoofd van het Sultanaat Oman.

Dit komt omdat Oman een absolute monarchie is, wat betekent dat de sultan politieke macht heeft en nieuwe wetten kan invoeren.

Koninkrijk Marokko

Het koninklijk paleis in Fez, Dar al-Makhzen in Marokko

Het koninklijk paleis in Fez, Dar al-Makhzen, wordt vaak gebruikt door koning Mohammed VI, al is het paleis niet de officiële koninklijke residentie.

© Shutterstock
 • Gesticht: 788 n.Chr.
 • Eerste vorst: Idris I van Marokko.
 • Huidige vorst: Koning Mohammed VI.
 • Toekomstige vorst: Kroonprins Moulay Hassan van Marokko.

De dynastie van de Idrisiden was een islamitische dynastie die over Marokko heerste van 788 tot ca. 974. De Idrisiden vestigden onder andere de stad Fez, die het politieke en religieuze centrum van de dynastie werd.

De huidige koning Mohammed VI regeert namens de Alaoui-dynastie, die in 1631 aan de macht kwam en zou afstammen van de profeet Mohammed, via zijn kleinzoon Hasan ibn Ali.

In 1912 werd Marokko een Spaans/Frans protectoraat, maar in 1956 herwon het land zijn onafhankelijkheid en kon de koning weer regeren.

Tegenwoordig is Marokko een semiconstitutionele monarchie, waarbij de troon wordt geërfd door een mannelijk lid van het huis Alaoui en de koning politieke invloed heeft.

Koning Mohammed VI heeft dus zowel uitvoerende als wetgevende macht over onder meer buitenlands beleid en religieuze zaken.

De Britse monarchie

Windsor Castle bij Londen

Koningin Elizabeth II woont op Windsor Castle bij Londen.

© Shutterstock
 • Gesticht: 871 of 1066 n.Chr.
 • Eerste vorst: Alfred de Grote of Willem de Veroveraar.
 • Huidige vorst: koningin Elizabeth II.
 • Toekomstige vorst: Prins Charles van Wales.

De Britse monarchie dateert van ofwel 871 ofwel 1066, al naargelang je Alfred de Grote of Willem de Veroveraar tot de eerste Engelse koning rekent.

Tot 1066 was Engeland verdeeld in zeven koninkrijken, elk met zijn eigen vorst. Alfred de Grote was van 871 tot 899 koning van een van deze koninkrijken, Wessex.

Maar pas onder het bewind van Willem de Veroveraar van 1066 tot 1087 werden de Engelse koninkrijken verenigd. Willem de Veroveraar was hertog van Normandië en werd koning van Engeland toen hij in 1066 het gebied veroverde.

Vandaag de dag zit koningin Elizabeth II op de troon als de langst regerende Britse vorstin ooit. Wereldwijd wordt ze alleen overtroffen door koning Lodewijk XIV van Frankrijk, die in 1643 op vierjarige leeftijd regent werd en 72 jaar op de troon zat.

De Britse monarchie is een constitutionele monarchie, wat betekent dat de vorst het officiële staatshoofd is, maar niet de politieke macht heeft om wetten uit te vaardigen.

Koninkrijk Noorwegen

Koninklijk kasteel in Oslo

Dit is het koninklijk kasteel in Oslo, waar koning Harald V woont.

© Shutterstock
 • Gesticht: 885 n.Chr.
 • Eerste vorst: Harald Schoonhaar.
 • Huidige vorst: Koning Harald V.
 • Toekomstige vorst: Kroonprins Haakon Magnus van Noorwegen.

Het Koninkrijk Noorwegen werd opgericht in het jaar 885 met de Slag om Hafrsfjord. In de jaren daarna werd Noorwegen geregeerd door andere koninkrijken, waaronder Denemarken en Zweden.

In 1905 werd het Noorse koningschap opnieuw ingesteld toen Noorwegen zich losmaakte van de Zweeds-Noorse unie.

Tegenwoordig is Noorwegen een erfelijke constitutionele monarchie met koning Harald V op de troon.

De huidige koning behoort, net als de Deense koningin Margrethe II, tot het huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Koninkrijk Denemarken

Amalienborg in Kopenhagen

Koningin Margrethe II verblijft tijdens de wintermaanden in paleis Amalienborg in Kopenhagen.

© Shutterstock
 • Gesticht: 935 n.Chr.
 • Eerste vorst: Gorm de Oude
 • Huidige vorst: koningin Margrethe II
 • Toekomstige vorst: Kroonprins Frederik van Denemarken

Gorm de Oude was de eerste koning van Denemarken. Hij regeerde over Denemarken tot hij rond het jaar 960 stierf.

Jarenlang was het koninkrijk Denemarken een keurvorstendom, hoewel meestal de oudste lijn van opvolging de troonopvolger leverde.

In 1660 werd de electieve monarchie vervangen door een absolute monarchie, waarbij de oudste zoon automatisch de troon erfde.

Met de grondwet van 1849 werd Denemarken een constitutionele monarchie, wat betekent dat de regent niet buiten de ministers van het land om kan regeren en dat de koninklijke familie dus geen echte politieke macht heeft.

Vandaag de dag zit koningin Margrethe II op de troon. Als koningin van Denemarken is ze het formele staatshoofd, maar ze heeft geen politieke macht, hoewel ze alle nieuwe wetten moet ondertekenen.

Koninkrijk Zweden

Paleis Drottningholm bij Stockholm

Koning Carl Gustaf XVI woont in paleis Drottningholm bij Stockholm.

© Shutterstock
 • Gesticht: 970 n.Chr.
 • Eerste vorst: Erik de Overwinnaar.
 • Huidige vorst: Koning Carl XVI Gustaf.
 • Toekomstige vorst: Kroonprinses Victoria van Zweden.

Erik de Overwinnaar was koning van Zweden rond 970-995. Nu is Zweden een constitutionele monarchie met koning Carl Gustaf XVI op de troon.

De belangrijkste functie van de monarchie is het volk te vertegenwoordigen bij ceremoniële gelegenheden, en de koninklijke familie heeft geen politieke macht.

Sinds het erfopvolgingsstelsel in 1810 in werking trad, behoren de Zweedse troonopvolgers tot de familie Bernadotte.

In 1980 werd het systeem zo veranderd dat de oudste erfgenaam van beide geslachten de troon kan bestijgen.

Lees ook: Het grootste meer ter wereld