Curiosity details illustration

Curiosity is zwaar beladen

De Curiosity sleept 80 kilo aan wetenschappelijke instrumenten mee. De meeste moeten sporen zoeken van levensvormen uit de tijd van de jonge planeet, maar er zijn ook andere doelen.

27 juni 2012 door Helle & Henrik Stub

1: ChemCam

Met een laser laat de ChemCam een brokje steen tot op zeven meter afstand verdampen. De steen verandert in heet plasma en straalt licht uit; een spectrometer vangt dit op. Door het te analyseren bepaalt de ChemCam de chemische samenstelling van de mineralen – en zoekt hij naar stoffen die de basis vormen voor leven zoals wij dat kennen: waterstof, koolstof, zuurstof en stikstof.

2: RAD

Dit instrument registreert het niveau van de kosmische straling op het oppervlak van Mars, voornamelijk met het oog op toekomstige bemande Marsmissies.

3: CheMin (in de rover)

Dit instrument meet de samenstelling van de mineralen in kleine boormonsters van de gesteenten. De monsters worden gezeefd en in een houdertje gedaan, waar ze belicht worden met röntgenstraling. Door te onderzoeken hoe een dunne röntgenstraal erdoorheen gaat, is te zien welke mineralen het monster bevat, en of er watermoleculen in te vinden zijn.

4: Mastcam

Een van de vele camera’s komt boven op de rover.

5: REMS

Een meteorologiestation van Spaanse makelij meet luchtdruk, windsnelheid, luchtvochtigheid en temperatuur op de bodem en in de atmosfeer.

6: APXs

Dit Canadese instrument heeft een radioactieve bron van curium-244, dat alfadeeltjes uitzendt. Het wordt op het te onderzoeken mineraal gedrukt, en als de alfadeeltjes het mineraal raken, wordt er röntgenstraling uitgezonden, die aangeeft welke elementen erin zitten.

7: SAM (binnen in de rover)

Met zijn 38 kilo is SAM het grootste instrument van Curiosity. Een robotarm brengt de verzamelde monsters naar SAM, die met zijn massaspectrometer bekijkt welke atomen erin zitten.

Een gaschromatograaf verhit het monster tot het verdampt, en de gassen worden gescheiden en geanalyseerd. Dan meet een laserspectrometer het monster na op stoffen die belangrijk zijn voor leven, zoals methaan, waterdamp en kooldioxide.

8: DAN

Dit instrument van Russische origine moet op zoek naar de kleinste beetjes water in de bodem. Dat gebeurt door neutronen de bodem in te sturen en te meten hoe ze worden weerkaatst. De waterstof in het water zal de neutronen afremmen. Dus als er veel langzame neutronen worden ingevangen, is dat een teken dat er water is.

Ook gelezen

Niet gevonden wat je zocht? Zoek hier: