Crying baby

Robot vist batterijen uit de darm

Een nieuwe microrobot kan batterijen in het maag-darmkanaal onderscheppen en ze veilig uit het lichaam verwijderen. Letsel door zuur uit batterijen en onaangename kijkoperaties zijn binnenkort misschien verleden tijd.

12 december 2016

In de VS slikken Amerikanen jaarlijks 3500 batterijtjes uit bijvoorbeeld speelgoed in. Deze zijn gevaarlijk omdat ze weefsel aan kunnen tasten.

Er is nu een nieuwe robot ontworpen om de batterijtjes te verwijderen die mensen per ongeluk hebben ingeslikt.

Dit gebeurt door de robot in het maag-darmkanaal rond te bewegen en de batterijen met behulp van een magneet te onderscheppen.

Microrobot spoort op en verwijdert

De robot is ontwikkeld door Amerikaanse, Britse en Japanse onderzoekers en bestaat uit twee lagen varkensdarm met daartussen een biofilm die door warmte krimpt. Daardoor kan de robot zich in de buik rondbewegen.

De patiënt slikt de robot in die ingekapseld in een ijsblokje zit. In de maag smelt het ijs. De robot klapt uit en heeft de vorm van een accordeon.

De robot is voorlopig een prototype, en hij kan ook medicatie aan het lichaam toedienen. In de toekomst kan hij misschien zelfs een beschadigde darmwand repareren.

Zo werkt de batterijvanger:

|

De microrobot zit ingekapseld in een ijsblokje (1), zodat je hem eenvoudig in kunt slikken. De robot zelf (2) bevat een magneetje (3), dat samen met een magneet buiten het lichaam de kant van bijvoorbeeld een batterij in de maag of de darm opgestuurd kan worden.

Onderzoekers hebben met behulp van een magneet buiten het lichaam de robot naar een batterij in een varkensmaag geleid (4). Hier zet de robot zich vast aan het batterijtje in de maag, zodat het magnetisch uit het lichaam verwijderd kan worden.

Ook gelezen

Niet gevonden wat je zocht? Zoek hier: