Heeft Jezus echt geleefd?

1 september 2009

Vergeleken met het bronnenmateriaal dat geschiedkundigen normaal gesproken hebben van personen die 2000 jaar geleden leefden, is het bestaan van Jezus redelijk goed gedocumenteerd. Diverse bronnen maken los van elkaar melding van Christus. De belangrijkste bronnen voor het leven van Jezus zijn de vier evangeliën van het Nieuwe Testament. Waarschijnlijk zijn ze 60 tot 90 jaar na de geboorte van Jezus geschreven. Volgens bijbelonderzoekers is het evangelie van Marcus het oudst; het is duidelijk dat Matteüs en Lucas de tekst van Marcus kenden en gebruikten. Het evangelie van Johannes wijkt af, maar de vier evangeliën versterken elkaar in het bewijs dat Jezus bestond. Ook de brieven van Paulus aan de Korintiërs, 10 tot 20 jaar na de dood van Jezus geschreven, zijn bronnen voor zijn bestaan. Christus of Jezus is ook uit Joodse en Romeinse geschriften bekend. Hij wordt genoemd bij de Joodse geschiedschrijver en soldaat Josefus (37-100 n.Chr.) en de Joodse schriftgeleerden (de rabbijnen). Jezus wordt een onechte zoon van Maria en een Romeinse soldaat genoemd, en er wordt verteld dat Jezus opgehangen is met Pasen. Suetonius (70-130 n.Chr.), een Romeinse geschiedschrijver, schrijft dat keizer Claudius de Joden uit Rome verdreef wegens ‘ene Chrestus’. En de beroemde Romeinse geschiedschrijver Tacitus meldt dat keizer Nero in het jaar 64 de christenen de schuld gaf van de brand in Rome, en dat de christenen naar Christus vernoemd zijn.

Bekijk ook ...

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF VAN WETENSCHAP IN BEELD

Je ontvangt je gratis special, Onze extreme hersenen, als download zodra je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

Ook gelezen

Niet gevonden wat je zocht? Zoek hier: